Infantilizační spirála

Infantilizační spirála

Infantilizační spirála nutí lidi k podřízení se do víry v něčí zákonný přístup k nim

Dílo klamu pyšně tvrdí, že bude nutné všechno redefinovat a vše dělat nově pomocí nových, ještě zložitějších nebo dokonce ještě neexistujících technologií. Nikdo tomu nerozumí, ale pýcha nutí všechny s tím souhlasit. Klam zaručeného a nutného směřování do takzvané “budoucnosti” plné ultimátně složitých technologií na každou lidskou práci je vytvořený kvůli sci-fi filmům. Ty jsou v Biblickém Zjevení proto nazvány “klam pro ty, co směřují do záhuby”

V dnešních diskuzích mezi lidmi je zcela běžné, že z celé diskutující skupiny nikdo nemá prostředky, jak ověřit pravdivost jakéhokoliv tvrzení. Dokonce ani nikdo z diskutujících nezná metody, jak by šla pravdivost toho tvrzení ověřit. Proto se zcela všichni diskutující musí spolehnout pouze na víru, že informace které reprodukují jim říká entita, která k nim má kladný otcovský (tedy zákonný) vztah. Tím tedy běžně nastává situace, kdy se diskutuje o věcech, o kterých nikdo neví zda jsou pravda a ani neví, jak by se to dalo ověřit.

Tato situace je velmi zvláštní a v lidské historii nastávala především pod vládou První Šelmy. Tehdy lidé nevěděli jaké informace o vůli bohů jsou správně, museli se spoléhat na své kněží. Ti o sobě tvrdili, že s bohy komunikovat umí a že všemu rozumí. Tito kněží pak pomáhali vládcům lidi zotročit.

Dnes diskutující lidé také neví, co z diskutovaných nauk je správně a jak by se to mělo ověřit. Všichni diskutující se tak musí spoléhat na své oblíbené vědce, tedy anateické hierokraty. Tito vědci tvrdí, že o těch věcech vše vědí a že tomu rozumí. Tito noví hierokrati pak můžou pomoci vládám lidi zotročit.

Lidé neustále diskutující věci, o kterých nemají žádné poznání, jsou tak ve svých myšlenkách navedeni do uzavřeného kruhu nauk. Jsou v takzvané infantilizační spirále nauk, kterým nerozumí. Specifickým hlasem tohoto klamu je hlas pro křesťany, který se nazývá Falešný Prorok.

Views: 8

Církev, tělo Kristovo, obecná Církev

Význam slova Církev, co znamená Církev a kdo tvoří Církev

Název Církev je dnes tisíckrát lidmi překroucen. Ve skutečnosti je Církev označení pro Bohem povolané lidi, jejichž hlavou je Ježíš Kristus. Tedy tuto skutečnou Církev nemůže nikdo ovládat, neboť vzniká samovolně a tvoří jí samozřejmě pouze Ježíšovo praví kněží. Lidé skutečné Církve nejsou organizovaní lidmi, ale Duchem Svatým. Tito Bohem povolaní tvoří sůl světa, tedy přináší do světa Evangelium (pravdivé informace o Bohu).

Církev, tělo Kristovo, není v žádném případě lidmi ustanovenou a řízenou Církevní Organizací. Význam slova Církev je Shromáždení ve smyslu společenství. (Pokračování textu…)

Views: 2375

Ježíš Kristus – ten pravý

Ježíš Kristus – ten pravý

Ježíš Kristus, Boží Syn. Bůh přicházející do našeho světa v těle jako člověk. Aby přinesl Boží slovo lidem, kázal Boží evangelium, aby ten, kdo v Něj věří, nezemřel, ale měl život věčný.

Ježíš prohlásil: „Já a Otec (Bůh) jsme jedno” (Jan 10,30), „Kdo vidí mne, vidí Otce” (Jan 14,9) a „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne” (Jan 14,6).

Bezpochyby nejvýznamnější událostí lidských dějin je příchod Božího Syna Ježíše Krista na Zemi v těle. Jeho příchodem se začíná na Zemi kázat příchod Božího království. Blaze každému, kdo přijme ještě během života v pomíjitelném těle Boží království. Takovým se víra v Božího Syna počítá za spravedlnost a takoví kralují s Kristem až do jeho Druhého příchodu. (Pokračování textu…)

Views: 3742

Tetování, symboly tetování, jizvení, piercing

Tetování, symboly tetování, jizvení, piercing

Lv 19,28  Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin

Tetování, jizvení, piercing (atd) je dnes velice modní záležitostí. Dříve než se pro takové označení těla rozhodnete, přečtěte si prosím tento článek

Tetování, jizvení, piercing, tedy označení těla symbolem, je v naprosté většině vždy démonické. V mnoha různých kulturách v průběhu dějin se tyto praktiky prováděly a provádějí jako obřad k uctívání démonické říše. Tetování často obsahuje skryté satanské symboly, odvozené od dávných kultů, zvěrokruhu a symbolů věštění. Převážně se k tetování používají okultní symboly, dle pravidel Duchovního BojeDémoni si své služebníky (a lidi ve svém područí) velmi rádi označují! (Pokračování textu…)

Views: 4740

The Secret

Tajemství, nauka stejné přitahuje stejné, Rhonda Byrne

The secret je magie démonů pro ziskuchtivé a sobecké lidi. Skrývá se v ní fakt, že věci přijaté skrze ní musí být získané kradením nebo manipulovaním jiných lidí skrze démonské duchy přivolané lidským chtěním.

Používá se klasický esoterní princip “přitažlivosti”, který díky démonickému působení má skutečně pozorovatelné projevy.  Démonům totiž bylo Bohem dovoleno, aby lidi v těchto klamech utvrdili. Toto je popsáno v Bibli již tisíce let. (Pokračování textu…)

Views: 2425