Majoritou vnucená inverze trendů chování, anglicky Majority Excited Behavioral InverSion (MEBIS)

Jednodušeji: Něčeho chtěného je tolik, že to lidé začnou nenávidět.

Tím se lidé dostávají do vlastní pasti. To co lidé chtějí se rozšíří až do obludných a otravných rozměrů. Tento jev se nejviditelněji projevuje v oblastech, kdy lidé uplatňují informační technologie v uspokojování tělesných potřeb. Lidé mají tolik informací a tolik možností kontaktů že ho to znechutí a učiní to vzájemné chování nesnesitelné.

Informační technologie přináší do lidského pudového chování nové trendy, které nejsou omezeny fyzickým světem. Člověk může pořád sledovat stovky lidí každou vteřinou, což ve fyzickém světě není možné. Člověk může kohokoliv kontaktovat v jakýkoliv čas mobilem a zjistit zda druhý chce komunikovat a nebo ne. Člověk je cíleným terčem marketingu i když o tom vůbec neví, protože elektronické systémy jej pořád automaticky sledují.

 

 

Zhlédnutí: 326