To co se lidem jeví jako “dlouho trvající” to znamená, že Bůh tomu věnoval hodně síly tvoření

Pod slovem “evoluce” je v souvislosti s naukami o světě nejčastěji chápána nauka, že vše co známe (celý známý Vesmír) se formuje sám BEZ SMYSLU A CÍLE. Tato teorie je jen pohádkou a bájí, která nemá základ vůbec v ničem. Je pouze slovem, za které se schovávají všichni co potřebují věřit bludu, že svět není dílem Boha Stvořitele.

Hlavní důvod existence klamné “evoluční teorie”

Teorii evoluce denně vnučují média skrze televizní naučné pořady. Zábavnou formou se jí vyučují již malé děti, ve školách je pak základem nauk o přírodě. Hlavní důvod existence klamné “evoluční teorie” je snaha zatajit před lidmi fakt, že lidé i dinosauři (draci) žili společně před potopou, ba i po potopě světa. Pokud by to lidé věděli, příliš by se zajímali o studium chování draků na základě historických dokumentů. To by rychle odhalilo jejich spojitost s činností démonů. (viz Příběh všech Příběhů)

Zhlédnutí: 1617