Husité, husitství

Husitským hnutím nazýváme významné období Evropských dějin, při kterém došlo v království Bohemia ke zformování mohutného povstání...

Holotropní dýchání

Holotropní dýchání je metoda, kterou v polovině šedesátých let 20. století vyvinul český psychiatr a psychoterapeut Stanislav Grof společně se svou ženou Christinou. Cílem...

Hierarchie duchovních bytostí

Bůh StvořitelJežíš Kristus a jeho anděléSatan a jeho andělé (démoni)Mocnosti Člověk, který chce pro sebe dobré věci od milujícího Boha...

Zákon Hříchu

Vím totiž, že ve mně (to jest v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož...
Translate »