Horoskop, horoskopy, numerologie,výklady karet, věštění

Horoskop, horoskopy, numerologie,výklady karet, věštění

Zde horoskop na rok 2017 ani žádný jiný novoroční horoskop nenajdete, ale dozvíte se, jak výklady a horoskopy fungují

Jednou z velmi často používaných forem kletby je horoskop. Tímto učením věštění pomocí horoskopu” se démoni snaží získat lidskou důvěru a vést je k tomu, aby uvěřili, že jim nadpřirozené síly určily budoucnost a že jí kontaktem s nimi mohou upravit ve svůj prospěch.

Horoskop ale nefunguje tak, jak si mnozí myslí, že se dá ovlivnit něco co je určeno že se stane, tím, že si vyložíme horoskop a nějak s tou informací ke svému prospěchu manipulujeme. Doopravdy to FUNGUJE TAK, ŽE SE COKOLIV Z VYVĚŠTĚNÉHO STANE PROTO, ŽE JSME TOMU CHTĚLI UVĚŘIT –  A VZÝVALI TO! TÍM MAJÍ DÉMONI LEGÁLNÍ POVOLENÍ PŘED BOHEM K MANIPULACI S TAKOVÝM ČLOVĚKEM (takový člověk to chce!)

Démoni neznají budoucnost! Celkem přesně vám vypoví vše o vaší minulosti a přítomnosti (to znají), ale budoucnost neznají, tu jen hádají. Budoucnost zná jen Bůh a to díky samotnému faktu, že stvořil Čas pro nás není tudíž na Času závislý.

(Pokračování textu…)

Views: 3783

Humanita, humanismus, teror humanity

Humanita, humanismus, teror humanity

Humanita je nesmyslná nauka založená na lidské pýše

Tento článek nehovoří o uměleckém směru s názvem “humanismus”. Korektní by bylo používat název HUMANITA

Základem humanismu je lidská pýcha na sebe sama. Tato pýcha vede k základní chybě celé nauky. Humanita chybně předpokládá, že v podstatě každý člověk se chová čestně, morálně, dle logiky a pro své dobro. V realitě je pravda spíše pravý opak. Základem chování tělesných lidí jako celku jsou sobecké, pudové myšlenky a vlastní prospěch. Hlavním hnacím motorem také bývá vzájemná nevraživost a nepřátelství. Od 21. století pak i velká nevraživost a stoupající nepřátelství mezi mužem a ženou, vedoucí k nízké porodnosti a demografické krizi (přestárnutí a kolaps civilizace), a to zásadně vlivem působící Bezbožnosti a řízené Mluvícím Obrazem Šelmy.

Lidé samozřejmě potřebují tvrdou ruku, aby dokázali žít v míru a relativním klidu. Lidé si někdy přikládali relativní klid jako úspěch humanity, ve skutečnosti byl úspěch těchto lidských zřízení zaručen tím, že moc Satana byla spoutána. Odstraněním té překážky na počátku druhé dekády 21. století dostal Mluvící Obraz Šelmy ústa a převzal veškerou moc nad lidskými říšemi.

V okamžiku, kdy si lidé myslí že tvrdou vládnoucí ruku nepotřebují, jsou snadno ovladatelní jako stádo zatoulaných ovcí – umožnují naopak příchod toho nejtvrdšího režimu. V posledních časech lidé budou Mluvícím Obrazem Šelmy vyučeni a přinuceni přijmout nenávist ke všem lidským elitám a ke všem systémům lidské moci. Mluvící Obraz Šelmy tak získá prostor k nastolení přímé (osobní) vlády Bezbožné Ohavnosti.

(Pokračování textu…)

Views: 850

Budhismus, buddhismus, Hinduismus

Budhismus, buddhismus, Hinduismus

Buddhismus je klasické démonické učení svodu, které nutí lidi plně se odevzdat do moci démonů. Až na detaily, které nejsou pro účel celé věrouky podstatné, je shodný s Hinduismem.

Učení buddhismu a jeho pravidla

Má vypracovaný složitý systém vlastních učení a abstraktních pojmů, které uspokojí lidské myšlení toužící luštit složité hádanky a hledající osvícení skrze chytrost. Ale každý, kdo je začne luštit je, brzy lapen do složitého systému nauk a pojmů, které zdánlivě k něčemu směřují. Satan ale díky své nadlidské inteligenci vždy přechytračí člověka, neboť Satan zná i pravdu a proto ví, jak lhát. Celé učení je postaveno na klamu s minulými životy, které se ale netýkají převtělování lidských duší, ale pouze přemísťování démonů z jednoho člověka na druhého. (Pokračování textu…)

Views: 7001

Homeopatika, vysvětlení homeopatické léčby

Homeopatika, vysvětlení homeopatické léčby

Léčba homeopatiky je záležitost magie

Princip léčby homeopatiky je stejný jako v případě zaklínání, čarování. Pokud chcete pravá homeopatika, dostanete pouze čistý roztok který prošel duchovním zasvěcením. Můžete také dostat různé jiné prostředky, které obsahují účinné látky, to ale nejsou homeopatika, ale pouze potravinové doplňky, které zneužívají poptávku po homeopatikách. Homeopatické přípravky mají tedy působit na duchovní vibrace, často to tedy mají i v názvu: Oscillo – Vibrace

Views: 4600

Husité, husitství

Husité, husitství

Husitským hnutím nazýváme významné období Evropských dějin, při kterém došlo v království Bohemia ke zformování mohutného povstání těžce pracujícího lidu proti bohatým. Učení kazatele Jana Husa bylo inspirací mohutnému počtu pracujícího lidu k sjednocení ve svém vzteku. Ústřední myšlenkou bylo tedy dosáhnout obecného prospěchu a prosperity pomocí násilného převratu. Chyběl však další koncept. Učení Jana Husa se velmi brzo přeměnilo v Propagandu nové Ideologie.

Rozhodující myšlenka husitů že: “Poddaní mají autority poslouchat, avšak jen tehdy, pokud jejich rozhodnutí nestojí proti Boží vůli” bez pochybností předpokládala, že husitské ideály přesně odpovídají Boží vůli. Husité se uvedli v sebeklam, že jejich nápady musí být přirozeně i Boží vůle a že tedy svým konáním ovládají Boha. Tento sebeklam vždy způsobuje krveprolití. Různým filozofováním kazatelé ve žhavé rétorice přesvědčili sebe i pracující lid, že společně “jistě musejí mít pravdu” a že jejich jednání tudíž musí být správné. (Pokračování textu…)

Views: 3157