Budhismus, buddhismus, Hinduismus

Buddhismus je klasické démonické učení svodu, které nutí lidi plně se odevzdat do moci démonů. Až na detaily, které nejsou pro účel celé věrouky podstatné, je...

Husité, husitství

Husitským hnutím nazýváme významné období Evropských dějin, při kterém došlo v království Bohemia ke zformování mohutného povstání...

Holotropní dýchání

Holotropní dýchání je metoda, kterou v polovině šedesátých let 20. století vyvinul český psychiatr a psychoterapeut Stanislav Grof společně se svou ženou Christinou. Cílem...
Translate »