Úkol falešných proroctví je znemožnit lidem cestu k Božímu slovu, znemožnit jim poznání skutečnosti vytvořením argumentů proti, vybudovat v lidech myšlenkovou bariéru proti Božímu slovu, případně je rovnou přivést k Satanovým náboženstvím.

Sekundární úkol lživých proroků

Připravit lidi k tomu, aby bez protestu a bez možnosti odporu přijali New Age a příchod  Bezbožníka, Největší ohavnosti. Připravit v nich “druhou morálku”, kompatibilní se satanistickou vládou.

A jak se pozná falešný prorok?

I když se schovává za důvěrně známá jména jako je Ježíš, Bůh a podobně, ve skutečnosti přináší neznalým lidem úplně jiná učení, než Bible a Písmo. (Používá interpretace Bible). Poznáme jej podle toho, že mluví, jako by jen opakoval ty staré známé věci, ale ve skutečnosti říká jiné věci a samozřejmě posluchače na tento rozpor neupozorní. Vůbec neřekne, že to, co říká, je něco úplně jiného. Počítá s tím, že mu posluchač uvěří a nic nebude prověřovat. Toto jej jasně usvědčuje ze lži. Správně by totiž rovnou měl říci, že všechno je jinak, že Ježíš ani Bůh neexistují, že je to jen pohádka, a že on jako nový prorok přináší něco nového. To by ale nebylo tak účinné, a proto raději volí účinnější metodu vydávání se za jiného (tedy za přítele).

Lživý prorok také hlásá že:

Když se všichni spojíme a budeme dělat to a to, tak budoucnost dopadne jinak než ve Zjevení z Bible. Zneužívá neznalosti Boha a jeho existence mimo čas. Často říká, že Ježíš není Bůh, ale je jen jeho učedník… nebo příbuzné formulace. Že ke spasení vede jiná cesta, než Boží Syn Ježíš Kristus. Přitom ale zároveň lživý prorok používá všechny rekvizity bible a předměty, které si lidé spojují s křesťanstvím.

Lživý prorok také všemožně brání rozsuzování svého proroctví na základě Bible a neustále zaměstnává mysl lidí jinými problémy, aby udržel pozornost oklamaných v odstupu od záchranné Pravdy. Cíle útoku Cílem vhodným pro napadení je komunikační kanál mezi lidmi a Bohem. Cílem je likvidace všech niterných duchovních komunikací a nahrazení všech představ, pocitů, snů a vizí něčím umělým.

Metoda provedení:

Vytvoření nepřeberného množství vizuálních a tištěných médií, které stoprocentně pokryjí veškeré pravdivé obrazy a jevy, a nahradí je falešnými, kde Bůh bude nahrazen Satanem či démonstvem…

Status:

Úkol probíhá. Stovky vizuálně dokonalých filmů ukazují nepravdy a v lidská mysl již nedokáže vůbec rozeznat co je falešné a co by mohlo být pravé. Lidská mysl je dokonale zahlcena a oslepena. Lidé dobrovolně překračují své kapacitní hranice a přijímají ve své pýše tolik učení, že potom nutně požadují jen pokoj a klid, i když vědí, že ještě zdaleka všechny nastražené zdroje nepřelouskali.

Lidé si útoku prakticky nevšímají a podléhají mu bez odporu.

Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

Příbuzné články

 • Firewalking, provádění ohněmVýznamná démonická aktivita je takzvaný "firewalking" Jedná se o rituální obřad zasvěcení se démonickým silám, velmi klasický a pradávný. Je dokonce ve Starém Zákonu zmíněn jako jeden z klíčových zasvěcovacích rituálů démonickým bohům. 2. Královská 23. 10 Poskvrnil i Tófet v Údolí syna Hinómova, aby už nikdo neprovedl svého syna…
  Tags: a, f, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • Na různých křesťanských konferencích a akcích se lidem neustále a zpravidla hlučně vtlouká do hlavy, že jsou povoláni, aby na tomto světě vítězili, aby vyrvali svět Satanovi, zničili jeho moc apod. Běžně to vypadá tak, že hlavní "hvězda" akce řve na celé kolo do mikrofonu, jak šlapeme po Satanovi, jsme vítězové, jdeme vzít zpět,…
  Tags: a, že, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • Nesnášíš náboženství? Bůh takéNesnášíš náboženství? Bůh také Většina ateistů má jistě za to, že křesťané jsou nějací šířitelé jakéhosi spasení, chodí do kostela uctívat papeže nebo se shromažďují ve sborech a tam plánují příchod Aštara Šerana s Ježíšem v patách nebo rozdávají časopisy Strážná Věž, které píší o příchodu Ježíše a proto musíte…
  Tags: a, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • KineziologieKineziologie - další název pro rafinované šíření okultizmu Kineziologie si dává záležet na tom, aby byla chápána jako vědecká metoda. Její publikace působí velmi seriózně a přehledně, důvěru může vzbuzovat i množství doporučovaných ověřovacích testů. Pokud se někdo rozhodne pro tuto metodu, měl by vědět, že její podstata je čistě…
  Tags: a, že, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • Ekuména, ekumenismus, ekumenické hnutíEkuména, ekumenismus, ekumenické hnutí Ekumenismus začal v protestantských Církevních Organizacích jako snaha o jejich sjednocení ve lži. Následně převzala kontrolu nad tímto hnutím Římskokatolická církevní organizace. V dnešní době se pojmem ekuména nebo ekumenismus chápe zpravidla spolupráce a sjednocování různých denominací a církevních organizací obecně chápaných jako křesťanské. Pojem ekumenismus…
  Tags: a, že, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
Translate »