Tragédie internetového seznamování

Tragédie internetového seznamování

Princip Ucházení o ženu a jeho význam

Aby žena zajistila přežití dětí, je pro její tělo velmi důležité, aby si vybrala vhodného muže z té skupiny mužů, kteří se o ní opravdu UCHÁZÍ. Proces “ucházení” jednoduše demonstruje ZÁJEM. Žena schválně klade různé “úkoly” aby si její tělo vyzkoušelo, jak dalece se o ní muž zajímá. Mužovi snahy ženské tělo přirozeně motivují, tedy často jí působí “vzrušení”.

Lidské tělo nemá často přesné číselné požadavky, ale směřuje k nějakému cíli. Například matka nechce pro své děti konkrétní částku peněz, ale chce aby se měly “co nejlépe”. Když si ženské tělo vybírá, také by rádo mělo “velký výběr” aby se žena cítila svobodně. (Pokračování textu…)

Následky vztahových zranění a jejich šíření

Následky vztahových zranění a jejich šíření

Citově zraněný člověk často šíří své zranění dál a mstí se ostatním.
Rozpad mezilidských vztahů (tedy rodin vychovávajících děti) je urychlován jevem následného šíření vztahových zranění v dalším životě zklamaného člověka. Vztahové trauma se šíří na další lidi, se kterými traumatizovaný přijde do styku. Člověk po traumatizujícím vztahovém zážitku většinou zaujme patologické stanovisko, které dále brání ve vztazích, které by jinak mohly být zcela funkční. Traumatizovaný člověk se sám stane NIČITELEM VZTAHŮ.

Nejčastějším případem takových zklamání jsou případy, kdy dívky zavrhnou muže jako celek kvůli nepochopení zákonitosti vztahů. Méně častý je případ, kdy mladí muži odmítnout vnímat ženy jako partnery a rozhodnou se pouze sexuálně zneužívat jejich dychtivosti po muži. Oba případy patří k jevu Rozpadu mezilidských vztahů. Pokus o řešení bude nástup Druhé Morálky. Vztahová traumata způsobí rozpad mezilidských vztahů hlavně proto, že ve společnosti už díky přijetí Druhé Morálky neexistují obranné mechanizmy, jak traumatizovaným lidem poradit nebo je poučit co mají se svým životem dělat.

(Pokračování textu…)

Syndrom offline deprese

Syndrom offline deprese

Offline deprese nebo také offline hysterie, novodobé fenomény plně určující systém mezilidských vztahů

Doba s sebou přináší nové nevyřešitelné “otázky vědecko-technologické etiky”. Jednou z těchto otázek je polovojenský režim mezilidských vztahů, který s sebou přináší možnist nepřetržité mobilní komunikace. Přítomnost vysílaček (mobilních telefonů) v rukou každého člověka si přímo vynucuje také vojenské reakce na odmlčení se vzdálené jednotky.

Změřte si, jak jste sami zataženi do vlivu nového fenoménu offline deprese, offline hysterie

(Pokračování textu…)

Technologie zlepší lidský život – oblíbená lidská iluze

Technologie zlepší lidský život – oblíbená lidská iluze

Po roce 2010 si lidé vyrůstající v době Před Internetem často stěžovali, že za jejich dětství bylo “všechno jinak”. Všímají si naprosté změny ve schématech lidského chování. Pamětníci předinternetové doby uvažují, že by se děti měly držet od elektroniky a internetu dále aby vyrůstaly stejně jako dříve. Že děti

Lidé mají oblíbenou iluzi, že vše co pro sebe vymyslí povede ke zlepšení jejich života. Ke zlepšení jejich výkonnosti a lepšímu “prožívání a užívání” života. Je to iluze. Technologie od počátku 21. století jsou téměř vždy sestavovány na uspokojení nejzákladnějších potřeb těla. Již dávno neplatí, že lidé se zajímají o nějaké technické speciality ze vzdálené budoucnosti.

To co lidé sami sobě vymýší a líbí se jim to vůbec nemusí být pro lidi dobré. Tato rovnice neplatí. Existuje na to příběh o Babylonské věži, který celou tuto problematiku vysvětluje příkladem.

Špičková elektronika slouží uspokojování tělesna

Většina současné elektroniky slouží k pokusům o uspokojení základních potřeb partnerského a rodinného života. Elektronika ale dává lidem možnosti démonů, tedy vědět a komunikovat na dálku, a toto konání není slučitelné s fungováním lidského těla. Díky tomu elektronika lidské vztahy ničí a rozvrací, prakticky znemožnuje jejich přirozené fungování.

 

Muži pozor! Na lásku k nevlastním dětem nemáte právní nárok

Muži pozor! Na lásku k nevlastním dětem nemáte právní nárok

Žijeme v době, kdy většina dětí patří a nadále bude patřit svobodným matkám, které ani v těhotenství nežily s otcem dětí. Nastává tedy obludná situace, že mužskými vzory všech dětí nebudou jejich skuteční otcové, ale pouze sexuální či životní Partneři jejich matky.

Muži sice mohou milovat zapůjčené děti, ale matky jim je dle libosti mohou zase odebrat a nabídnout jinému Partnerovi. Muži se proto naučí nevnímat žádné city k nevlastním dětem, aby neprocházeli traumaty ze ztráty zamilovaných dětí. Situace je zlá nikoliv proto, že má obtížné řešení, ale proto, že nemá žádné řešení. Jak je psáno, tak se také stane.

Tato situace já zároveň průběhem zániku Otcovství jako morální hodnoty společnosti a je jasným projevem nástupu Druhé Morálky.

Není možné zde mužům doporučit, jak se k jakým dětem chovat. Je ale nutné vědět smutný fakt, že není rozhodující, jak kladný vztah existuje mezi mužem a nevlastním dítětem, vše vždy zůstává jen na libovůli ženy co se bude dít a muž nemá na děti které miluje a které milují jeho vůbec žádný nárok. A ženy budou pořád něco hledat, a nikdy nemohou dospět k poznání pravdy.