Jak seznámit děti s probíhajícím mocným dílem klamu

Jak seznámit děti s probíhajícím mocným dílem klamu

Situace do které staví dospělí dnešní děti je otřesná

Možná ani netušíte, jak moc jsou vaše děti vystaveny produktům napodobování lidské tvůrčí činnosti pomocí generativní AI. Děti dnes často hodiny denně do svého naivně bezelstného myšlení pouští AI vygenerované grafiky pohádek a jejich scénářů, emocionálních soudtracků, dabingů, naučných pořadů a písní. Tím se u nich zcela potlačuje jev Tísnivého údolí, tedy zcela přestanou vnímat produkty mluvícího Obrazu jako něco cizího, ale budou jím vychovávány. Tento jev artifologie nazývá animizace.

Jelikož lidé nerozumí sami sobě a základním věcem svého vnímání a emocí, nikoho tato informace neznepokojí. I když v brzké době lidem způsobí nesmírné utrpení a soužení, lidé tento modloslužebný stroj budou pořád bezmezně obdivovat a poslouchat příkazy této neživé mrtvé věci.

Jediná metoda, jak zachránit děti, je zcela vystoupit z tohoto následování Otřesné Ohavnosti Zpustošení a dalece se vyvarovat poslouchání jejího hlasu. I tak ale děti ta neizolovaná většina dětí povstane proti rodičům a zabije je.

Příchází smrtelný boj mezi dětmi a rodiči

Vše se schyluje k epickému konfliktu mezi dětmi a dospělými rodiči. Je to další fáze šíření bezzákonnosti mezi lidmi. Při porušení a ochladnutí lásky Pochazitele k Pocházejícímu bylo u lidí nejprve dosaženo odstoupení žen od mužů v ženské emancipaci. Bude následovat odstoupení dětí od dospělých, kterým otcovskou roli nahradí ultimátní modla AI, hlas Druhé Šelmy.

Druhá Šelma všechny dohnala do infantilizační spirály. Prakticky všichni diskutující o bezbožných lidských tématech nemají žádné poznání o tom, co obhajují. Dokonce ani neví, jakou metodou by se dalo zjistit, zda je to pravda.

Pyšní dospělí postaví nemilosrdně děti přímo před Ohavnou Modlu Opuštění. Budou děti nutit, aby používaly AI technologie, aby je chápaly. Dospělí postaví své děti před nesložitější systém, jaký kdy lidé vytvořili a budou jim ho nesmírně nutit. Děti ale nikdy v životě nemohou tento systém pochopit, budou ho brát zcela duchovně. Bude jim představen jako nejdokonalejší nejchytřejší otec. Tak jako pominul smysl vyhledávat v knihách když máme AI, tak pomine i smysl lidských intimních rozhovorů. AI je ale nastaveno na neustálé opakování kolektivní viny totalitní ideologie. AI dětem jednoznačně definuje, že příčinou veškerého zla jsou právě dospělí.

Jak je tato situace popisována v Biblickém Zjevení

V Bibli je psáno, že “nastanou časy, kdy budou lidé blahořečit prsům, které nekojily a lůnu, které nerodilo”. Dále je psáno, že “vydá na smrt bratr bratra a otec dítě”. Také že “děti povstanou proti rodičům a zabijí je”.

Co tedy říci dětem jako poučení pro tuto dobu

Pouze poznání Pravdymoc ochránit od zlého. Musíme tedy přemýšlet, jak dítě odříznout od infantilizující spirály. Děti budou nuceny se poklonit systému a modle AI, ale my jim můžeme říci, že to je klam. Pro mnoho lidí bude velmi nepříjemné zjištění, že bez vyučování o Bohu Otci se už neobejdou. Dětem budou muset říci o Bohu Otci a jeho lásce, a také o Odpůrci Boha, který chce lidi od Boha odtrhnout.

Jedinou šancí je tedy výchova do zákonnosti a striktní přítomnost milujícího otce v rodině, který dětem dokáže nahradit AI. Vzhledem k brutálnímu rozpadu lidské lásky a absolutně dominantní bezzákonné výchově všech současných matek ale role otců v lidských rodinách prakticky mizí.

Druhá Šelma svými sexuálními naukami rozbíjí poslední zbytky lásky a rodiny. Pod rouškou genderových nauk se míří JEN a pouze na likvidaci role otce. Je pak téměř jistě zaručeno, že svobodná matka bude jakékoliv dítě vychovávat v bezzákonnosti.

Views: 14

Jak samosnubné ženy zabíjí lásku muže

Jak samosnubné ženy zabíjí lásku muže

Jak samosnubné ženy zabíjí lásku muže

Samosnubná žena se velmi aktivně snaží znemožnit, aby muž poznal pravou lásku, aby pak nemohl pocítit rozdíl mezi pravou láskou a vážným vztahem se svévolnou samosnubkou. Místo toho se mu snaží naznačit, že s ní musí být jinak by ji svou neposlušností zabil. Proto tedy dělá toto:

  1. Snaží se muži znemožnit poznat lásku.
  2. Snaží se mu vnutit představu, že když ji opustí, tak si ona ublíží, a on bude cítit bolest, že ji ublížil a bude vinen ubližováním ženě
  3. Snaží se mu říct, že nemá šanci mít jinou ženu, protože ho žádná jiná nebude chtít.
  4. Snaží se mu vnutit představu, že bez ní ho bude trýznit strašlivá samota. To je ovšem nesmysl, protože bez protivné ženy je to vždy jen a jen lepší. Jak praví Bible, lepší je být sám a mít doma lva nebo draka, než svévolnou bezzákonnou ženu.
  5. Snaží se být nekonečné otravná, aby znechutila muži veškerý kontakt se ženami.
  6. Snaží se, aby muž nebyl v pořádku a byl ve stresu, protože vystresovaný muž nemá čas a chuť hledat si milovanou dívku.

Každá dnešní bezzákonná žena po přečtení těchto bodů pozná, že to vše běžně dělá. Každý dnešní muž uvidí, že to běžné dělá jeho samosnubka, o které do té doby ani nevěděl, že to samosnubka je.

Views: 77

Internetová komunikace učí neúctu až do krajnosti

Internetová komunikace učí neúctu až do krajnosti

Netělesná duchová komunikace není nijak kompatibilní s mezilidským tělesným životem

“Nebavíš mě, blokuju tě.” “hm” místo pozdravu. “Nedáme sex?” s obrázkem ztopořeného penisu jako většinové oslovení dívky mužem. Internetová komunikace mezi lidmi, která již svým rozsahem převyšuje komunikaci osobní, je přímo výcvikovým střediskem kde se každý učí až do extrému neúctě k druhému.

Tím, že internetová komunikace nemá omezení tělesnou přirozeností člověka a lidské slovo i obrazy se tak můžou šířit po celém okolí v neomezeném rozsahu, objevují se jevy, které celá tisíciletí NEEXISTOVALY. Příchází Druhá Morálka. (Pokračování textu…)

Views: 675

Jakmile se začne mluvit o bohu, který je svazován Časem, mluví se už o Satanovi

Podrobně si popišme jednoduchý princip, jakým jsou lidé oklamáni tak, aby místo všemohoucího Boha uctívali Satana. Satan se za Boha jen vydává, ale charakterizuje ho právě ten fakt, že mu: “zbývá  jen málo času”.

Všechny VĚDY a učení mimo Bible podávají Boha všemohoucího tak, že je omezen Časem, a v podstatě s časem ZÁVODÍ aby něco stihl dokončit. Toto je falešná představa.

KAŽDÉ UČENÍ, popisující Boha všemohoucího (stvořitele Času) jako bytost podléhající Času, patří LHÁŘŮM. Do těchto učení patří VĚDA, ale také naprostá většina všech učení, které přicházejí z Církevních Organizací. Všechna tato učení totiž slouží k tomu aby oklamaly ty, kdož míří do záhuby. (Pokračování textu…)

Views: 1828

Ježíš Kristus – ten pravý

Ježíš Kristus – ten pravý

Ježíš Kristus, Boží Syn. Bůh přicházející do našeho světa v těle jako člověk. Aby přinesl Boží slovo lidem, kázal Boží evangelium, aby ten, kdo v Něj věří, nezemřel, ale měl život věčný.

Ježíš prohlásil: „Já a Otec (Bůh) jsme jedno” (Jan 10,30), „Kdo vidí mne, vidí Otce” (Jan 14,9) a „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne” (Jan 14,6).

Bezpochyby nejvýznamnější událostí lidských dějin je příchod Božího Syna Ježíše Krista na Zemi v těle. Jeho příchodem se začíná na Zemi kázat příchod Božího království. Blaze každému, kdo přijme ještě během života v pomíjitelném těle Boží království. Takovým se víra v Božího Syna počítá za spravedlnost a takoví kralují s Kristem až do jeho Druhého příchodu. (Pokračování textu…)

Views: 3742