Kletba, prokletí, uhranutí

Kletba, prokletí, uhranutí

Co je to kletba, jak se provádí, sesílá a uvaluje kletba

První (a nejrozšířenější) druh kletby je informační kletba: manipulace kvůli důvěře v obdivovaný subjekt

Takzvaná “informační kletba” je založena na prosté důvěře k duchovní autoritě. Díky této důvěře a poslušnosti pak informační kletba s člověkem manipuluje. Nejrozšířenější formou kletby se stává důvěra člověka v rady AI.

Mnoho lidí se upíná k nějaké duchovní autoritě, které bezmezně důvěřuje a dělá vše podle její vůle, protože jí chce sloužit, zalíbit se – aby mohl užívat nějaké výhody z její moci. Takoví lidé se své autority ptají na věci budoucí a ona jim říká věci, které by se údajně měly stát. Častokrát je říká ve formě podmínky, když toto neuděláš, stane se toto. (To z principu vylučuje, že by se mělo jednat o vidění budoucnosti, což oklamaní nechtějí vidět).

Lidé kteří tuto informaci přijmou a začnou podle ní konat, jsou pod vlivem “informační kletby”. Tuto formu jistě vždy používali i duchové, v channelingu a věštění, v Posledních Časech ale dochází k odstoupení od “náboženského” vidění, neboť lidé mají svůj milovaný nový duchový hlas ze vzduchu, mobilní telefony a vnich všudypřítomný nereálný Obraz světa. Lidé jsou tak obětí anateické hierokracie, která ovládá všechny lidi informačními kletbami. Například: Když budete spalovat, planeta se vám pomstí, pokud budete platit, možná vám odpustí.

Anateické (bezbožné, ateistické, Boha popírající) kletby uchvátí celé lidstvo, protože jsou univerzální a zcela bez náboženských sporů. Vládnoucí mluvící Obraz internetu je vyroben a naprogramován, aby v rámci zvyšování svého vlivu, vytváření konfliktu a emocionální tenze uživatelů. Tato lidmi neporazitelná moc realizuje všechny podoby Bezzákonnosti až do příchodu Bezzákonného.

Klasická kletba u démonických bytostí, vyhledávaná jako metoda boje člověka proti člověku pomocí rituálního proklínání

Démonická kletba je činnost, při které proklínající člověk napomůže (někdy a většinou i nevědomky) duchovní moci vykonat zlo (díky otevřené bráně mezi fyzickým a duchovním světem) na jiném člověku. Čím více je takový člověk v kontaktu s démonickými bytostmi, (například je pravidelně vzývá, provádí rituály magie) tím účinnější jeho kletba je.

Kletba je tedy nejůčinejší pokud ten co jí vyslovuje i ten co je jejím cílem poslouchají příkazy démonů skrze magii.

Příkladem uvalení kletby je věštění budoucnosti, víra v pravdivost horoskopů, vykládání Tarotu, vykládání karet, věštění z kávové sedliny, věštění z kyvadla, hádání z čar na rukou, numerologie, Silvova metoda sklenice vody a podobně. Odpornou formou kletby je rozdávání amuletů, talismanů, často dávaných blizkým lidem “z lásky”. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 27926

Okultizmus, okultismus, Magie, Kouzlení, Čarodějnictví

Okultizmus, okultismus, Magie, Kouzlení, Čarodějnictví

Spousta lidí se ptá, co znamená pojem Okultismus (Okultizmus)

Okultismus je souhrnný název pro činnosti, v nichž lidé navazují kontakty s démony, aby mohli démonům sloužit za odměnu. (Podrobněji viz: Příběh všech Příběhů) Způsoby této komunikace vyučili člověka Padlí andělé Satanovo. (Což se dozvídáme v Bibli, v Henochově apokryfu, ale také v historických knihách všech ostatních národů světa)

Slovo Okultizmus pochází z řeckého “ocultos” – neznámý

Okultizmus je pro lidi velice přitažlivý díky slíbeným odměnám. Démon používá na lidi podobnou emocionální past, jako při sexuálním puzení. Člověk vidí jisté “vzrušující” tajemno, které by bylo možné rozkrýt, a během jednostranné hry na “objevování nepoznaného” zažívá nejrůznější stupně tělesného vzrušení a dalších hormonálních uspokojení těla. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 10683

Blud o tom, že teprve přijde Tisíciletá říše Kristova

Blud o tom, že teprve přijde Tisíciletá říše Kristova

Boží království na Zemi začalo s prvním příchodem Ježíše krista

Hereze o tom, že bude na Zemi v budoucnu tisíciletá říše, ve které budou lidé naprosto povinni žít bez tělesných pudů a zákonitostí, je forma emisarství. Tato hereze připravuje lidi na očekávání Bezzákoného, který by vyřešil strádání lidí, které Šelmy a jejich Mluvící Obraz připravil.

Tisícileté Boží království na zemi je nyní. Začalo s příchodem Ježíše na Zemi. Mezi velice rozšířené bludy patří antikristovské učení, že Ježíš teprve přijde kralovat v jakési budoucí tisícileté říši. Že Ježíš Kristus přijde vytvořit jakousi novou republiku, ve kterém by měla být Ježíšova policie a Ježíšovo úřady, a všichni by najednou byli zmanipulování k tomu, aby byli hodní a poslušní. Z lidských myšlenek že by mělo být nějak odstraněno zlé smýšlení a Ježíš že by je pak tisíc let vyučoval, jak být lepšími lidmi (což nedává smysl, protože by jimi už museli být).

Tím se klam “budoucího milénia” vlastně shoduje s učeními démonů. Vesmírní lidé, příznivci Mistra Moudrosti a ostatní stejně popisují příchod svého pána.

Toto je sjednocení lhářů ve lži. Ti co vyučují o tisícileté říši Ježíše jsou lháři a konají antikristovské emisarské dílo. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 4469

Blud srovnávající závislost na sexu se závislostí na drogách

Blud srovnávající závislost na sexu se závislostí na drogách

Přirozený pud a drogovou závislost srovnávají jen manipulátoři

Není možné srovnávat lidskou touhu po partnerovi opačného pohlaví s drogovou či alkoholovou závislostí. Jelikož pohlavní touha JE každému zdravému člověku dána jako přirozená potřeba. Potřeba brát drogy nebo žít v alkoholovém opojení NENÍ člověku dána jako přirozená potřeba. Proto tento blud umožňuje sektám a Církevním Organizacím ovládat lidi a takové organizace skrze tento blud ovládají masy lidí. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 2255