Mimozemšťané

Pojem “mimozemšťané” označuje bytosti, které nepochází ze Země. Lidé ale od počátku své existence věděli, že existuje mnoho bytostí, které nejsou v...

Uzavírání cest k poznání

V posledních časech je démonům a satanovi dovoleno utvrzovat lidi, kteří se rozhodli milovat lži, v jejich bludném přesvědčení Děje se tak skrze učení přijímaná...