Zvířata a jejich vztah k Božímu obrazu (Člověku)

Zvířata nejsou stvořená k obrazu Boha, jsou ovšem stvořena jako různé varianty obrazu Člověka

Zvířata a nižší živočichové jsou všichni stvořeni jako různé varianty obrazu Člověka. Někteří živočichové jsou Člověku velmi blízcí, ovšem u jednodušších živočichů se postupně tato podobnost vytrácí, až k těm úplně nejvíce primitivním organismům, které jsou řízené pouze Mocnostmi a s Božím obrazem v člověku už nemají takřka nic společného.

Zhlédnutí: 446