Zrušením úlohy pohlaví ve vztazích v unisexové společnosti vede ihned k vymizení důvodů vzájemné úcty partnerů.
Unisexová společnost také vytváří prostředí, kde děti zplodí jen nezodpovědní muži. Je to přirozená reakce na fakt, že zodpovědný muž nechce zplodit díte s ženou, která si chce a bude vše dělat podle sebe a celá společnost jí nutí muže ovládat a časem nahradit.

Tento jev je dán upřednostněním Tělesného rozumu nad Boží vůlí. Tělesný rozum je výhodný pro tělo, ale ne pro duši člověka, která odráží Boží Obraz. Současný jev se nazývá Odstoupení od Boha.

Důvody vymizení úcty mezi partnery jsou tyto:

Muži si nemohou vážit žen:

Muži si nemohou vážit žen pro jejich schopnost se poddat, důvěřovat, poslouchat, tvořit pevnou část vztahu. Protože ideálem žen je nepoddávat se nikomu, nedůvěřovat a zajistit si vlastní živobytí a hledat stále toho nejlepšího partnera, toho stávajícího prověřovat a při náznaku neposlušnosti ho vyměnit za “lepšího”. Přesně podle filozofie: “mám právo na to nejlepší pro mě”. Základním nástrojem tohoto jsou Internetové Seznamky.

Ženy samozřejmě muže dál přitahují, ale zplodit děti a vrhnout tak potomstvo do neznáma partnerce která se nechce poddat mohou spíše nezodpovědní muži.

Ženy si nemohou vážit mužů:

Ženy si nemohou vážit mužů protože muži jsou chápáni jako ve všem rovnocení, ale o partnerství musí vlastně prosit a nebo jsou vybraní muži prostě připuštěni. Skutečný muž je kvůli své vykolejené roli vnímán jako slaboch, což u žen nevyvolává sexuální vzrušení z mužské dominance, které pro plození dětí potřebují. Ženy si tak často připouští k tělu muže, u kterých si dominanci spletly s ingorací. Takoví je vzruší o oplodní. Díky tomuto nešťastnému faktu pak ženy mezi sebou šíří nenávist k mužům a ukájí se představou muže coby neschopného hlupáka nebo lháře.

Přesto muži ženy přitahují, ale po srovnání společenské role v unisexové společnosti si ženy vybírají spíše podle vzhledu, jekož žádné společenské vlastnosti při ideálu ženské soběstačnosti nejsou pro volbu důležité.

Ženy také budou čím dál víc znechuceny neosobní nefyzickou virtuální komunikací, která odhalí bez těchto přirozených omezení tupou sexuální potřebu mužů. Jelikož u mužů končí plození ejakulací a u žen končí až porodem a vychováním dětí, rozdílný způsob potřeby kontaktu v elektronické komunikaci vypadá děsivě.

Share This