Ztráta přirozené role muže a ženy v životě vede ke vzniku nespravedlnosti, k růstu lži, přetvářky a rozpadu vztahů mezi lidmi. Odklon od mužské a ženské role vede k tomu, že si muž a žena nemají co nabídnout. Toto vede k zániku rodiny jako místa, kde se může vyvíjet psychicky zdravý člověk.

Odstoupení od Boha je nedílně spojené s tím, že lidé dobrovolně opustí přirozené role muže a ženy, čímž si zničí možnost Spravedlivého života.

Učení o mužské a ženské rovnoprávnosti (unisex) sice plně odpovídá ďábelské logice humanity, ale je zcela proti Božím přikázáním. Lidé se tímto odstoupením od Boha viditelně vzdávají dobrých věcí, které jim Bůh připravil. Lidské myšlenky vedoucí ke ztrátě přirozené role muže a ženy patří ženská emancipace a vytvoření rozhodující role elektroniky v mezipohlavních vztazích.

Lidé si volí život bez Spravedlnosti

Lidský život bez přirozené role muže a ženy nedokáže nikdy uspokojit touhu po Spravedlivém životě. Muž nemůže být manželem a nemůže mít manželku, žena nemůže mít manžela a nemůže se nikdy stát manželkou. Jelikož ale sexuální pud zůstává a touha po rodičovství též, musí si lidé vytvořit nové podmínky bezbožné logiky do nového učení, které nazýváme Druhá Morálka. Druhá morálka působí odpor u každého Božího Dítěte, tedy u Spravedlivého člověka, ostatní lidé milující Bezbožnost jí vidí jako nutnost a nevyhnutelnou změnu smýšlení.

Nepochopená lidská tělesnost

Většina lidí své vlastní tělesnosti nerozumí, a proto jsou neustále ve hříchu proti vlastnímu tělu. Pokud správně chápeme význam slova “hřích” jako “minutí se cílem”, chápeme že lidé pořád něco dělají, ale nemůžou dospět k něčemu, co by je uspokojilo.

Boží Spravedlnost je vždy v rozporu s Tělesným Rozumem

Z pohledu tělesné Ďábelské logiky nebudou Vědci a chytří lidé spatřovat ve Druhé Morálce závažný problém a proto jí nebudou považovat za hrozbu. Tělo dívek si řekne o své oplodnění, takže děti se budou rodit stále. Žena si bude moci vybrat partnera podle své tělesnosti a děti přijdou jako výsledek její vášně.

Druhá Morálka je sice zcela Bezbožná, z hlediska logiky tělesného rozumu je ale v pořádku

Ženy si budou vybírat ty nejzdravěji vypadající muže mezi oplodniteli podle svých tělesných měřítek, takže z hlediska ďábelské logiky bude vše správně, ne-li dokonce lépe. Peníze mužů opět potečou ženám na výchovu dětí, ženy budou mužům poskytovat sex v podobné míře jako dříve, akorát to už nebudou manželky a manželé, ale vzájemně se uspokojující lidé, kteří k sobě mají zodpovědnost jen do toho dne, kdy si jeden z nich vybere někoho jiného.

Ideály Partnerského života a Partnerských dětí

Vznikne ideál Partnerství, kdy jeden druhému poskytuje své tělo, a nebo své peníze, podle toho, zda je tělo hodnotné pro toho druhého.

V určité míře a v určitých lidských společenstvích se tyto jevy objevovaly a objevují neustále

Všechny tyto jevy doprovází v menší míře lidstvo neustále, příchodem Druhé Morálky se ale stanou jedinou výchozí normou.

Share This