Jak se okultní a esoterní věci stávají běžnou součástí života lidí (bez ohledu na to, zda žijí v primitivní nebo „moderní“ západní společnosti), začínají být prosazovány skrze nejrůznější celebrity, které mají vliv na názory a veřejné mínění.

Pořád více veřejně známých lidí, jako jsou herci, zpěváci apod. se přiznává k tomu, že se zajímají o esoteriku a okultismus, nebo přímo vyznávají některé z démonických náboženství, často buddhismus, který je prezentován jako mírumilovný a tolerantní.

Média jako na běžícím páse chrlí články a rozhovory, kde se ta která známá osobnost vyznává, jak věští z karet, kávové sedliny, čte lidem z ruky, věří v reinkarnaci, praktikuje jógu, nechává se léčit u alternativních léčitelů, naplňuje svůj byt démonickými předměty a uctívá Buddhu a Dalajlámu.

Paradoxně se zde ale také uplatňují celebrity, které se schovávají za slova Bůh, Ježíš, křesťansví, zatímco ve skutečnosti vyznávají např. esoterní římskokatolické nauky, uctívají Pannu Marii nebo směšují křesťanství a pohanství a prohlašují, že je to tak v pořádku.

Účel této mediální masáže je tak prostý, že ho nelze nevidět. Jde o další součást Satanovy taktiky, jak lidem podsunout klam místo pravdy. Satanovy lži jsou vždy lidem vnucovány a prezentují se vtíravě a neodbytně. Proto lidé, kteří mají vliv na názor veřejnosti, musejí nutně tyto lži pořád více vyznávat a doporučovat, což se stále ve větší míře děje. Názor mnohých lidí je tak snadno ovlivněn a nakloněn ve prospěch klamu, který tyto hvězdy vyznávají. Tito Satanovi služebníci pak dostávají za svou službu odměnu v podobě popularity, vlivu a peněz.