Ježíš nás učinil svými následovníky v tomto světě: „Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne“ (Lukáš 10, 16). Ti, které oslovíme, rozhodují o svém životě: „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen“ (Marek 16, 16).

Spolupracujeme na nejdůležitějším a nejvýznamnějším úkolu, který na tomto světě existuje.

Ježíš nás chce použít k záchraně lidí pro Boží království. Musíme ale také přijmout fakt, že spoustu lidí naše svědectví odsoudí, protože odmítnou PRAVDU pro svůj život…

Ježíš Kristus nás chce použít k záchraně a povolání lidí pro Boží království. Musíme také ale přijmout fakt, že spoustu lidí naše svědectví odsoudí, protože prostě odmítnou BohaPRAVDU pro svůj život. Je to jejich svobodná volba a právo. Smiřme se s tím a nesnažme se je “vmanipulovat do přijetí Krista” nějakou falší, či polopravdou, nebo dokonce zastrašováním.

Jen PRAVDAmoc osvobodit od zlého…

příbuzný článek:

https://odkrytepravdy.cz/slovnik/jezis-kristus-ten-pravy/

https://odkrytepravdy.cz/nezarazene/proc-a-jak-kazat-bozi-evangelium/

https://odkrytepravdy.cz/slovnik/evangelium-bozi-evangelium/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/bozi-zaklad-stoji/

https://odkrytepravdy.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/ignorace-zleho-zlo-neodstrani/

https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/nepravost-vzrust-nepravosti/

Zhlédnutí: 438