Když lidé nechtějí věřit že smrtí vše končí, protože mají podvědomě daný pocit, že to není možné, rádi se vzrušují myšlenkou života po životě. Žádný mrtvý člověk ale nikdy nemá už žádný vliv na život lidí. Všechny myšlenky na působení duchů mrtvých lidí při spiritizmu nebo že existuje reinkarnace jsou jen klam démonů. Klam, určený ke snadnější manipulaci lidmi.

Princip lidské “nesmrtelnosti” je jednoduchý. Bůh stvořil lidi jako nesmrtelné bytosti, tedy přesněji řečeno jako bytosti co nejsou závislé na Času tak jako třeba nebeské zástupy. Tato lidská vlastnosti je známa i všem démonům a andělům a to je také důvod Satanovy vzpoury a jeho věčného Žalování na lidi a jejich odvádění od Boha.

Zhlédnutí: 35