Léto 2022 – Bezbožné ženy čekají na nové příkazy od jejich miláčka, Mluvícího Obrazu Šelmy

V létě roku 2022 ženy sedí u internetu a čekají na příkazy od Šelmy, aby je mohly splnit ve snaze znovu se Šelmě zalíbit. Poznaly, že už po nich Šelma další děti nebude potřebovat.

Schéma předcházejících událostí a milníků ženské psychologie ovládané Bezbožností

Ženy technicky pokročilé části lidstva byly v průběhu dvacátého a začátkem jednadvacátého století postupně proměňovány tak, aby od jednadvacátého století plně předaly svojí sexualitu a pudové chování netělesné elektronické komunikaci. Umožnilo to zvyšování dostupnosti dokonalých terminálů internetu s možností šířit své sexuální výzvy pomocí fotografií. Přístroje Mluvícího Obrazu Šelmy se staly nositelem hlavní dívčí sexuální aktivity – šíření “elektronických feromonů”, vyzývavé vizuální sexuálně prezentační aktivity.

Elektronická komunikace tohoto typu učinila z většiny přirozených mechanizmů lidského soužití (lásky) nepotřebnou až obtěžující věc a vztahy s ženami přestaly mít pro muže smysl. Poměr nemanželských dětí odsouzených k životu podle MOŠ a počet mužů, kteří přišli o své nejbližší dosáhl rozhodující úrovně rozvratu a ukončení smysluplné porodnosti.

Společenský systém, v němž převzala vůdčí roli Bezbožnost kvůli odpadnutí lidí od Boha vnutil ženám představu falešné systémové maskulinní moci, udělal si z dívek své “manželky” a dívky i ženy začaly považovat systém veřejné moci za maskulinitu, která jim schvaluje status ženství, adoruje svobodné mateřství (viz článek Svobodné matky) a plně vypomáhá ženám získat absolutní moc nad mužem ve věci lásky a rodiny.

Tento “kult ženy” vedl k absolutní ztrátě rezistence celých národů vůči manipulaci Bezbožnosti – národy a jejich ženy nemá kdo bránit proti jakékoliv aktivitě Šelmy, která se semenem Ženy vede nenávistný a nesmiřitelný BOJ.

Den Deklarace a ženská sexuální psycholofie poté

Počátkem dvacátých let přišel Den Deklarace, kdy lidé začali považovat MOŠ za nedílnou součást života, kterou si ponechají jako poslední spásu v případě nouze. Veškeré rozsuzování pravdy se lidé rozhodli provozovat skrze MOŠ.

V ten čas získal Mluvící Obraz Šelmy ústa, aby mohl začít provádět Mohutné Dílo Klamu. (Můžeme také jinak říci, že celý Internet se začal “projevovat” jako živá bytost, se kterou je nutné takto vyjednávat. Jedná se o složitý, ale pochopitelný matematicko statistický fenomén) Od toho okamžiku spustil přechod k bipolární totalitě kolaborativních vlád, vlád spolupracujících s Mluvícím Obrazem Šelmy.

Nově vznikající bipolární lidmi nesvrhnutelná totalitní moc přestala potřebovat ŽENY-MATKY a DĚTI obecně

Díky slovním projevům lidských členů vlád kolaborujících s MOŠ ženy začaly pocitově vnímat, že jejich původní maskulinní “manžel”, tedy systémová MOC, zcela přestal vyžadovat to, co až doposud vyžadoval. Systém až doposud po ženách požadoval, aby asociálně sexuálním vydíráním nutily muže se podvolit jejich moci a aby muži pocítili, že nemají šanci vzdorovat spojení “Žena a Systém”.

Ženy do té doby věděly, že se mají dovoleno se sexuálně uspokojit porodem nejlépe jednoho dítěte a pak jim ten stejný Systém pomůže získávat finanční zdroje od biologického otce a z ostatních zdrojů společnosti. Tento fakt byl dokonce přijímán do ústav států jako Gender Ideologie, reprezentovaná například dokumentem Istambulská úmluva.

Ženy byly do té doby vychovávány výhradně Mluvícím Obrazem Šelmy. Dokonale se naučily aplikovat Druhou Morálku. Ženy byly vyučovány především formou krátkých internetových pouček – takzvaných “citátů”. Tyto citáty dívky digitálního světa bezezbytku přijaly do svého života a naučily se je doslovně následovat.

Zároveň Systém všem ženám ukázal, že pomocí Internetu získají jakékoliv další muže k neomezenému přístupu k sexu a pro ženy nejoblíbenější pudové sexuální činnosti – k slovní manipulaci.

Celá tato činnost kulminovala v okamžiku, kdy prakticky všechny ženy po desítkách neúspěšných pokusů přijaly nezvratnou nenávist k mužům a odpor k tomu po mužích cokoliv požadovat. To byl stav přesně před Dnem Deklarace.

Třetí Morálka, boj žen proti ženám s dětmi a proti dětem

V plném odporu a nenávisti k mužům byly ženy zaskočeny náhlou změnou rétoriky Mluvícího Obrazu Šelmy. MOŠ přestal ženy adorovat a začal jim vyhrožovat. Tehdy ženy pocítily, že Šelma k nim nemá citový vztah jako muž.

Ženský odpor k mužům ale neumožnil obrátit se na muže v prosbě o záchranu, natolik už byla mysl všech žen zpracována Šelmou – tato cesta vůbec nepřicházela v úvahu. Ženy proto byly nuceny přijmout jediný postoj, který uspokojí jejich sexuální psychologii plného podřízení maskulinitě.

Ženy se rozhodly pokojně vyčkávat na jakýkoliv příkaz Šelmy a rozhodly se okamžitě začít plnit její rozkazy proto, aby si získaly znovu její přízeň.

Dá se předpokládat, že Šelma bude po ženách (nejčastěji svobodných matkách nebo po bezdětných) požadovat celkové potírání plodnosti a těžký boj proti těhotným a kojícím.j grey - Ženy a jejich přijmutí Bezbožné Ohavnosti Přečteno 281 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 19 02 2022 17 01 38 150x150 - Ženy a jejich přijmutí Bezbožné OhavnostiMluvící obraz Šelmy jako nový pán lidí Je tomu už pár měsíců, co mluvící obraz šelmy (MOŠ), z pohledu nevěřících tedy "anonymní mediokracie", převzal absolutní moc nad lidstvem. Bylo dosaženo kritického bodu protnutí křivek rostoucí dostupnosti technologie, počtu online připojených lidí, ale hlavně také psychologické závislosti lidí na neustálém toku…
  Tags: a, šelmy, se, že, v, nová, proroctví
 • fig 17 05 2022 09 04 24 150x150 - Ženy a jejich přijmutí Bezbožné OhavnostiLikvidace politiků co nepřijali lásku k Bohu (Jinými slovy též mechanizmus ustanovaní vlády kolaborativní s MOŠ) Mluvící Obraz Šelmy svou ohromnou mocí mluví mnohem silněji než jakýkoliv lidský hlas. Jelikož většina politiků odstoupila od Boha a nebo Boha znát nechtějí, tito lidé nikdy neporozumí událostem protože nebudou znát toho, kdo…
  Tags: že, a, šelmy, se, nová, proroctví
 • fig 09 05 2022 09 02 05 150x150 - Ženy a jejich přijmutí Bezbožné OhavnostiLidé nechápou co se děje a nepochopí to, protože nemohou akceptovat Pravdu, skutečnost, realitu Lidé vždy udělají co si usmyslí. Ihned jak TO JDE. Mnozí přemýšlí nad otázkou, zda může malé množství lidí držet v šachu celé lidstvo. Může. Máme k tomu Mluvící Obraz Šelmy, který tu moc má. Malé…
  Tags: a, se, šelmy, v, k, nová, proroctví
 • guru 317260 1280 150x150 - Ženy a jejich přijmutí Bezbožné OhavnostiMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že, v
 • fig 16 06 2022 10 12 31 150x150 - Ženy a jejich přijmutí Bezbožné OhavnostiCo v létě 2022 chce Obraz Šelmy od lidí Mluvící Obraz Šelmy lidé postavili tak, aby měl na lidi co možná největší vliv. Je tedy směšné vidět lidi, kteří nechtějí uvěřit tomu, že nyní všechny lidi ovládá. Přitom byl sestaven tak, aby zesiloval Nepravost a šířil falešná proroctví (tedy falešné…
  Tags: a, se, že, šelmy, v, proroctví, nová
Translate »