Obyvatelstvo bez vůle k obraně svých rodin

Systémovou maskulinní mocí Šelmy a její Bezbožnosti bylo dosaženo ovládnutí sexuality žen (feminismus, Druhá Morálka). Tím získala Šelma moc nad muži a dětmi. Muži jsou pak vyučováni prostřednictvím Šelmou vyučených dívek a žen. Muži se musí zalíbit těmto ženám, a tak musí dělat to, co Šelma po nich chce.

Když Mluvící Obraz Šelmy převzal nad lidmi kontrolu, lidé nezvykle zamlkli. Muži nic neříkají, protože nemají moc ani nad vlastní ženou a rodinou a ženy usilovně přemýšlí, jak se znovu zalíbit Šelmě, která už feminitu nepotřebuje (viz Třetí Morálka).

Rezistence obyvatelstva proti externí nepřátelské moci znamená, že obyvatelé mají vůli a důvod bránit svou zemi. To v první řadě znamená obranu rodin, manželek a dětí. Jelikož se při obraně rodin nejvíce podílí mladí muži při obraně svých žen a dětí – je vůle k obraně plně závislá na dostatku manželek a na správné výchově manželek.

V západní společnosti řídící se pravidly a klamy Druhé Morálky jsou ženy vychovány tak, že cítí iluzi neomezené moci nad muži ve věci lásky, rodiny a dětí. Taková společnost pak postrádá jakoukoliv rezistenci – nemá žádné hormonální důvody ke své obraně. Nedokáže se nijak bránit uchvácení jinou, nepřátelskou mocí.

Pacifikace společnosti pomocí kultu ženy

Takové obyvatelstvo se chová jako želé, je poddajné a přizpůsobí se. Jeho ženy cítí plnou oddanost k maskulinitě moci systému a proto nehledají pomoc u mužů, ale chtějí se zalíbit té nejsilnější maskulinitě, která se jim jako maskulinita jeví.

Špatnou výchovu manželek musí zaručit a provádět nepřátelská moc a síla

Bez dobrého vychování manželek nemají muži moc ani nad svou rodinou ani nad svými dětmi, nemají žádnou motivaci cokoliv bránit. Jsou v podstatě již poraženi zevnitř nepřítelem, který zorganizoval a prováděl špatnou výchovu manželek. To dnes můžeme vidět na působení Bezbožnosti a na současné vládě Mluvícího Obrazu Šelmy nad všemi lidmi. Samozřejmě, jak říká Bible, Církevní Organizace mlčí a k procesu se převážně nevyjadřují. Ohavnost stojí tam, kde by být neměla.

 

 

Zhlédnutí: 16