Boží Zázrak je jev, který leží mimo možnosti lidí i démonů. Bůh, který stvořil Čas s Svět a je mimo Čas, může ovlivnit jevy ve světě absolutním způsobem.

Zhlédnutí: 494