Zákon přitažlivosti, Law of Attraction, vysvětlení

Nauka démonů, sloužící k vytváření podvodů nutících lidi provozovat okultismus a magii.

Jak démoni a jejich služebníci argumentují

Démoni a jejich pomocníci používají “Vědu” dle Satanova plánu na svedení celého světa. V poslední době se démoni velmi snaží pomocí svých služebníků vyučovat lidi, že se jedná o přirozený jev “vysvětlitelný kvantovou fyzikou”. Využívá se faktu, že lidé většinou nic kvantové fyzice neví. Jen se ví, že je to něco velmi “vědeckého” a “moderního”.

Vzbuzuje to obrovskou pýchu na lidské badatelské schopnosti a zároveň to u populace vyplňuje Satanem uměle vyvolanou “díru”. Lidstvo po celá desetiletí nevědělo, jaké praktické výsledky studování hraničních jevů kvantové fyziky a fyziky elementárních částic přinese. A hle, najednou (Satan) přináší nauku, kde jsou naoko prakticky využité poznatky o “kvantové fyzice. Okultismus se vrací oblečený za Vědu, přesně dle Satanova plánu na oklamání světa.

Na jaké věci Satan láká lidi

Lidé jsou do provozování magie Tajemství zákonu přitažlivosti lákáni na odměny tělesnosti. Pro lidi uvažující tělesným rozumem splývá pravda tělesného rozumu s Pravdou absolutní, proto je pro ně jakékoliv používání démonských sil přijatelné. Jak praví Zjevení Janovo v Bibli, “šelma nutí lidi, aby přijali její znamení a klaněli se jí”.

Navíc nějaký argument, že se jedná o něco, co je “Bohu ohavného”, je pro takové lidi bezpředmětný. Chtějí věřit v něco třetího, co je také “dobré” a co jim bude zadarmo pomáhat. Chtějí, aby to “něco třetího” bylo dokonale dobré “jako Bůh”, ale jelikož se jim představa pokoření se před Bohem hnusí, věří ve falešného boha, kterého jim inscenuje Satan.

Kdo dovolil démonům tento mohutný klam lidí a proč se to děje

“A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů, aby věřili lži. A aby odsouzeni byli všickni, kteříž neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost.” BKR

Příbuzné pojmy:

Zkratka LOA (Law Of Attraction)

Zhlédnutí: 2079