Žádná lidská autorita neznamená nic proti Boží autoritě. Podobně jako postava z komixu nemůže okřikovat kreslíře ani autora příběhu, nemůže ani sebevětší z lidských organizací nikterak ovlivňovat nebo konkurovat Boží svrchovanosti.

Konečná a úplná autorita je Bůh Stvořitel. Ten který ví, kam každá stvořená bytost ve svém čase dojde, k jakému smýšlení, poznání a postoji dospěje. Proto nemá ani žádný smysl snažit se Boha přelstít, pokoušet se klamně přísahat a už vůbec nemá smysl maskovat své úmysly.

Jediné důležité informace a pravdy tedy pochází od Boha a jeho poslů, andělů a Proroků a BIBLE. Lidské organizace a mocenské struktury jen vytváří potřebné podhoubí dokonalé svobody, kde se každý může přiklonit k Pravdě stejně dobře, jako se může zamilovat do libovolné lži.

Lidské organizace tedy podstatné informace nevyrábí, ani neurčují a kdo se řídí Duchem Božím v lásce k Bohu. Není podstatné, co jakkoliv početné organizace lidí, jakkoliv movitých požadují a co říkají, neboť lidské soudy a rozhodování nejsou podstatné.

Mnohem důležitější než hledání vyhovující lidské organizace s příjemnými členy je hledání skutečné Boží vůle a studie Písma!

Během studie Písma se můžeme ujistit, zda Ten, který nás vede, je skutečně Duch Boží. Pokud naše mysl radostně souhlasí s Božími Soudy a Zákony a zároveň cítíme učení Ježíše Krista jako nám blízké a příjemné. Pokud v sobě cítíme odpor a zlobu k Božím soudům a pravdám, je v nás ještě duch odporu. Pokud v sobě cítíme snahu učení měnit, modifikovat, upravovat a doplňovat, je možné, že v nás bojuje démon, který chce skrývat Pravdu před námi a před těmi, kterým budeme svědčit.

příbuzný článek:

https://odkrytepravdy.cz/slovnik/buh/

https://odkrytepravdy.cz/slovnik/bozi-jmeno/

https://odkrytepravdy.cz/slovnik/duch-svaty-kdo-je-duch-svaty-vysvetleni-pojmu/

https://odkrytepravdy.cz/slovnik/jezis-kristus-ten-pravy/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/jezis-kristus-je-kompetentni-k-vedeni-sve-cirkve-2/