Vzhledem k obrovskému nárůstu zájmu o okultizmus, bychom rádi uvedli na pravou míru několik důležitých věcí…

Není pravda, že magií můžete získat nepřirozené schopnosti a vyšší moc. Je to klam démonů, kteří tuto lež vnucují člověku nejrůznějšími metodami a využívají při tom lidskou pýchu.

Pýcha člověka provozujícího magii zaslepuje, proto nechce vnímat, že děje a jevy, které prostřednictvím magie probíhají, vlastně nejsou až toliko o jeho vůlí, ale probíhají nezávisle na něm. Případně magikovu vůli upravuje démon, podle toho, která forma magie se zrovna používá, aby magik chtěl a potřeboval dělat to, co chce činit démon. Magik, jenž bude chtít činit svou vůli v naprostém rozporu s vůlí démona, nedopadne dobře! Samozřejmě, vždy je nutná určitá rovnováha mezi donucením člověka ke službě démonovi a jeho vlastní prosperitou. Démoni nejsou hlupáci, vědí že k manipulaci potřebují bič ale i cukr. Démon je zlý a  na člověku mu nezáleží, nekoná dobro. Veškerá činnost démona je směřována ke konečnému zničení oběti.

Budoucnost se nedá vyvěštit, budoucnost zná jen Bůh Stvořitel. Věštba je jen prostředek vydírání člověka démony. I když je věštění budoucnosti velice lákavé, zase se jedná jen o zhoubnou démonickou past. Démon nutí člověka, aby uvaloval do lidského světa informační kletby. Lidé posedlí touhou věštbám věřit  poté nevědomky umožní démonům, aby ovlivňovali životy jejich i životy ostatních.

Nemůžete zlepšovat schopnosti, které nejsou vaše! Můžete se pouze naučit lépe se zasvětit a sloužit démonům. Démoni pak budou na vaší službě parazitovat a napadat vaším prostřednictvím další lidi. Pokud budete dobří, poslušní, trochu vás odmění a pak ve vhodný okamžik vás odstraní. Dokonce vám nechají vyvěštit si vlastní smrt, a vy tomu uvěříte, a tak jim dovolíte vás zabít. Bůh s tím nebude moci nic udělat, pokud ho o to nepoprosíte, neboť to bude vaše svobodné a dobrovolné rozhodnutí.

DÉMON POTŘEBUJE TAKOVÉ POSTUPY MAGIE, ABY MOHL CO NEJMENŠÍMI PODNĚTY OVLIVŇOVAT NAŠE FYZICKÉ VNÍMÁNÍ. POTŘEBUJE ZAPOJIT NAŠE DUCHOVNÍ TĚLO, ABY TVOŘILO SPOJENÍ MEZI JEHO A NAŠÍM SVĚTEM. IDEÁLNÍ PŘÍKLAD TAKOVÉHO SPOJENÍ JE KYVADÉLKO. U KYVADÉLKA JE ZNATELNÉ I SEBENEPATRNĚJŠÍ OVLIVNĚNÍ TOKU BIOELEKTŘINY V NERVECH LIDSKÉ RUKY MŮŽE VYCHYLOVAT KYVADLO SMĚREM TAKOVÝM, ABY NÁS MOHL DÉMON PŘESVĚDČIT, ŽE POHYB PŘEDMĚTU NEMŮŽE BÝT NÁHODNÝ. ZLÁKÁ NÁS TAK DO PASTI UVĚŘENÍ.

Ani astrální cestování není to, co si většina myslí. Astrální cestování funguje tak jak je popisováno. Není to ovšem schopnost, která by byla člověku prospěšná. Jedná se o úmyslné démonické propojení fyzického těla s duchovním tělem a povolení démonické bytosti k ovládání těla člověka. Člověk pokoušející se o tento druh iniciace povolí démonické bytosti napadení či posednutí. Člověk si doslova přivolá démona do života! Démon se ho pak snaží zničit za prchavé okamžiky příjemných pocitů v procesu Astrální projekce.

příbuzný článek:

http//odkrytelzi.cz/satanova-mystifikace-zenstvi/

https://odkrytepravdy.cz/horoskop/

https://odkrytepravdy.cz/satan-stoji-o-ty-kteri-mu-slouzi-v-nevedomosti/

https://odkrytepravdy.cz/rozhovory-s-nenarozenymi-komunikace-s-nenarozenymi-detmi/