Slovo Vítězství se v Církevních Organizacích používá jako prázdná fráze

V koloritu Církevních Organizací se často setkáváme s frázemi, které jsou tak často opakovány, že i náhodný návštěvník si je po čase zapamatuje. Velmi často jsou tyto fráze pronášeny v podobě písní, kterým se dnes říká “Chvály”. Jsou to například tyto: “Ježíš už zvítězil na kříži”, “Všechno můžu v Kristu”, “dělejme to v Kristu”, “musíme mít Krista ve svém srdci”, “Ježíše milujeme úplně nejvíc” a podobně.

Tyto věty jsou pro nezávislého pozorovatele pronášeny ve stylu zaříkávání. Někdy i připomínají sebepřesvědčování o něčem, čemu mluvčí sám moc nerozumí či nevěří.

Nezávislého pozorovatele nejvíc rozčílí, když sou mu podobné věty dávány jako univerzální, nic neříkající odpověď na jeho otázky. Tak nějak se mu zdá, že ti lidé třeba ani neznají žádné odpovědi a tak jen opakují, co jim jejich vedoucí řekli že mají opakovat.

Často se náš nezávislí pozorovatel TREFÍ, poslouchá totiž jen o řečnické fráze

Na půdách Církevních Organizací se nezkoumá, jestli někdo miluje Pravdu. Z principu každé lidské organizace, i zde je důležité jen to, zda-li členové souhlasí s tím, co daná Organizace propaguje. Musí takříkajíc kopat za svůj tým.

Věta: “Ježíš už zvítězil na kříži” je velmi často používána jako univerzální odpověď, používaná členy Církevních Organizací při otázkách, na které neznají odpověď. Je většinou doplněna mantrou: “takže mě už se to netýká, já jsem na předplacené cestě do Nebe”. Tato důvěra v záchranu života skrze členství v Organizaci je samotnými Organizacemi nazývána Jistota Spasení. Tato Jistota Spasení je hodnotou, která je nabízena odměnou za poslušnost a členství v Organizaci. K členským povinnostem Organizace patří i takzvané Desátky.

Větou: “Všechno můžu v Kristu” často členové Církevních Organizací omlouvají to, že něco dělají a nevědí, jest-li je to správné a nebo přímo omlouvají, co je nesprávné.

Rčením: “Dělejme to v Kristu” se velmi často prezentuje mluvčí jako křesťansky duchovně vyspělý, prosazující nějakou klubovou akci. Můžete zkoušet jít do práce v Kristu, sprchovat se v Kristu, koukat na hloupé TV zprávy v Kristu… A vždy to členům Organizace zní velmi duchovně. Nikdo ale neví, co to znamená.

V Církevních Organizacích se vymýšlí další složitě duchovně znějící fráze, o kterých nikdo neví co znamenají, ale nesmí to nikdo přiznat

No a speciální věty typu: “musíme mít Krista pevně ve svém srdci”, ty už znějí tak, že by s tím člověk hned měl chuť něco začít dělat. Skoro jako by to chtělo nějakou operaci nebo alespoň něco spolknout. Zajímavé by bylo zjistit, kolik posluchačů si z tého věty vezme něco jiného, než jen nejistý pocit, že “dělají něco nedokonale a že se musí nějak zlepšit”.

Zhlédnutí: 152