Wicca, novodobý název pro čarodějnické hnutí

Název pro hnutí novodobé magie, Wicca, odvozený od anglického witchcraft, čarodějnictví. Více na: https://www.odkrytepravdy.cz/magie/

Démonská past pomocí klamných zákonů satanské “etiky těla”.

Nejvyšší zákon Wicca zní: “Čiň, jak uznáš za vhodné, nikomu tím však neškoď!” Jejím cílem jsou tolerance, láska, víra a respekt.

Je to ale samozřejmě naprostá hloupost. Jelikož se jedná o kontakt s démonskými duchy a cíle magie jsou vždy skrytá manipulace s jinými lidmi, je výsledek vždy skryté či neskrývané zlo.

Zhlédnutí: 616