Satan v poslední době posílá skrze chanelling a zástupy svých služebníků množství nejrůznějších návodů, jak vzývat anděly a provádět různé andělské rituály. Každá taková nauka ale obsahuje jinou formu lži.

Mluví o tom, že je nutné vzývat anděly, ale je zde samozřejmě zamlčováno, že démoni patří mezi andělské bytosti. Vzývání démonů se tak skrývá za názvy jako jsou andělské terapie, léčení s archanděly a podobně. V dalších naukách se píše zcela totéž, jen andělé jsou zde nahrazeni neosobním Vesmírem, Universem. (Nauky Vesmír ti to dá, objednávání z Vesmíru) To je ale lež určená pro ty, kterým se první lež o andělech nelíbí.

Vzývání andělů je v první řadě snaha obejít (přelstít) Boha

Ten, co ke vzývání andělů vybízí, zároveň říká, že se jedná o spolupráci s Božími anděly. Takový hanebník ale zamlčuje, že vzývat anděly nesmíme. (neboť nemáme jak je rozlišit od démonů) Máme prosit pouze Boha, pokud chceme dobro od Boha. Bůh pak rozkáže svým věrným andělům, co mají dělat, neboť Bůh na rozdíl od nás zná své anděly a satanovy démony.

Za tímto učením jsou Satanova slova lákání: “Pojď a urvi si, co ti patří. Ty to dokážeš, jsi něco víc než ostatní. Spolu jsme silní, Nabízím ti to. Neptej se Boha a ber, Bůh na tebe stejně nemá čas. Já ti to všechno dám, jen nepros Boha ale vzývej MĚ”

Bůh nám v Bibli vysloveně zakazuje, abychom se klaněli nebeským zástupům. Sám říká, že si svou slávu nenechá nikým vzít.

Dnes, na konci roku 2010, již není nic zvlástního na tom, že je možné legálně podnikat a za 11tisíc korun českých nabízet zasvěcení démonům v rámci podvodu s názvem  “ANDĚLSKÝ CERTIFIKOVANÝ PROGRAM”

Kdo vyučuje vzývání andělů, vyučuje podvod a spolupodílí se na hanebném zlém antikristovském díle

Ten, kdo nás nabádá k tomu, abychom vzývali anděly přímo, to tedy dělá proto, aby zamaskoval, že se nejedná o anděly věrné Bohu, ale o Satanovy démony, vydávající se za ně. Co na plat, že se takový služebník či častěji služebnice ohání stále slovy Světlo a Láska. I to je klam šířený oklamanými. Rozhodující je, komu takové dílo slouží a kam jeho nauky lidi dovedou.

Ten kdo požaduje dobré věci z Boha, ale Boha ctít nechce

Lidé, kteří vzývají anděly, by měli chtít dobré věci. Je v nich ale něco, co jim brání obrátit se na Boha přímo. Možná je to jen NEINFORMOVANOST, ale někdy je to také podvědomá snaha PODVÁDĚT i v duchovní oblasti a podvádět Boha. Prostě chtějí přemlouvat jeho podřízené, aby se to On nedozvěděl, což je jasná tendence podvádět. To je ale nesmírně naivní.

Dobré věci jsou jen od Boha. Od démonů můžeme získat něco, co může být pro nás sice zdánlivě dobré, ale je to jen klam. Démoni nás VŽDY obelstí a i když se nám bude zdát, že pro nás něco dobrého udělali, už někde jinde platíme krutou daň a nebo jsme způsobili zlo jiným lidem.

Samozřejmě se najde velké množství lidí, kterým nevadí zlo páchané na jiných

Hlavně že mají prospěch oni sami. Takoví lidé ale nejsou z Boha a nemají podíl na Božím království. Proto dostanou od démonů to, co sami chtějí páchat jiným.

Zákon přitažlivosti je krutý nesmysl a čisté zlo

Myšlenky “zákonu přitažlivosti” jsou ale nesmyslné. Každý, kdo nad tím uvažuje, musí vzít v úvahu, že lidské touhy a přání jsou převážně zlé. Tedy v každý okamžik existuje několik osob, které mají vzhledem k nám špatné a zlé touhy.

Pokud takové osoby také aplikují “zákon přitažlivosti”, museli bychom se jim začít bránit. Lidé by tak museli začít aplikovat “obranná kouzla”. Tím se ale neinformovaní lidé budou muset obracet zase na démony a jen okolo sebe utáhnou smyčku démonské závislosti. Běda takovým.

Démoni se jen baví, jak lidé do této léčky snadno a nerozumně vstupují. Každý přemýšlej nad tímto varováním, možná je to poslední, které se ti touto formou dostalo. Bůh vidí do našeho srdce podle našich budoucích skutků.

Uctívání andělů (tedy démonů) může mít mnoho podob. Satan připravil pro každého lež na míru

Zhlédnutí: 792