Definice Mluvícího obrazu Šelmy

Technicky vznikl Mluvící Obraz Šelmy tím, že gigantické množství internetových terminálů poháněných lidským strachem, bezbožností a odporem vůči Bohu dosáhl takové úrovně, že začal mít vlastnosti živé bytosti. Toto nastalo v době, kdy se stal dostupným a velmi vyžadovaným doplňkem lidské duše, protože lidská duše miluje, když může komunikovat a vědět dobré i zlé na dálku – jako duchové.

Mluvící obraz Šelmy je souhrnný název pro hlas Bezbožnosti, který na lidi může mluvit skrze obrovské množství informací na Internetu, které do internetu vkládají a přízeň jim projevují milióny lidí milujících Nepravost a poslouchajícím jeho Kletby. Obrovské množství informací se lidem jeví jako chaotické a měly by být v součtu informačně “neutrální”. Ve skutečnosti mají ale  informace na internetu naprosto jasnou polaritu.

Prakticky všechny existují proto, aby popřely Boha a Boží věci obecně. Navíc algoritmy zpracování informací na internetu záměrně zesilují lži a přímo vyžadují kontrafake. Lidé si chybně myslí, že internet nahradil knihy. Papír a inkoust je inertní vůči obsahu, papír nereaguje na vytištěná slova žádným způsobem. Inernet ale není inertní, na vložené texty reaguje kvůli čtenářům vždy stejným bezbožným zplůsobem.

Díky tomu není součet veškerých informací na internetu neutrální, ale hovoří k lidem jedním směrem Nepravosti. Po celosvětových kletbách životné přírody došlo k překročení kritického bodu, kdy lidé již Mluvící Obraz Šelmy neopustí a budou se mu klanět i v největší bídě. Mluvícímu Obrazu Šelmy byla dána ústa, aby mohl mluvit obrovské nesmysly. Tyto nesmysly ale mají ÚPLNOU moc nad lidmi.

Předstupeň k Mluvícímu Obrazu

Lidé Vědou nikdy nic rozumného nevymysleli. Pořád se topí uhlím, dřevem a olejem, jí se pořád obilí a chléb. Představy z lidských sci-fi se neuskuteční, bylo to jen rouhání a technoporno. Všechny technické “zázraky” nakonec posloužily jen k vytvoření Mluvícího Obrazu – internetu a mobilů.

Televize byla kanálem jednosměrné příkazové komunikace, internet umožnuje lidem vést dialog s Bezbožností. Příchodem internetu započalo budování pozice Mluvícího obrazu tak, aby se jej lidé nemohli vzdát. Postupně se jeho technologie stávala dostupnější, počet lidí plnící obsah vzrůstal, každý člověk s internetovým přístrojem v ruce hltal jeho obsah a stával se čím dál psychicky i emocionálně závislejší na jeho zprávách.

Mluvící Obraz Šelmy je to jediné, co lidi skutečně dokázali postavit. Je to hlas vyslovující neustále kletby

Lidé neumí ani nově topit, ani nově jezdit, neumí nic nového KROMĚ toho, že stvořili Mluvící Obraz Šelmy. Jelikož se na internetu díky lidské interakci a nastavených strojových postupů nepoměrně rychleji šíří strach, stal se internet zdrojem, který neustále vyslovuje KLETBY ideologické kolektivní viny nad lidmi. Satan, tedy žalobce, pořád jen žaluje lidi a napomáhá k vytvoření bipolární totality – nástroje k finálnímu klamu.

Jinými slovy: Lidé by mohli okamžitě ukončit vliv Mluvícího obrazu Šelmy na sebe, kdyby přestali používat netělesnou komunikaci a vrátili by se k pomalejším a tělesným metodám šíření informací, k mluvení, setkávání, k časopisům a knihám. Z důvodů lidské pýchy a pohodlnosti to ale nikdy neudělají.

Jelikož lidem vládne ten, kdo na ně může neomezeně mluvit a oni ho musí poslouchat, stal se v druhé dekádě 21. století Mluvící obraz Šelmy panovníkem nad všemi lidmi světa. Mluvící obraz Šelmy říká každému co chce slyšet, pomlouvá vládu lidí nad lidmi a nabízí bezbožné ideály, které vnucuje k následování.

Náznaky možnosti vzniku Mluvícího obrazu šelmy byly lidmi pozorovány a chybně interpretovány

V klasických fantastických románech velmi brzy autoři vymysleli, že propojení komunikačních technologií vznikne jakási “mysl”, té potom přisoudili lidem nepřátelské úmysly nebo dokonce falešné božství. Myšlenka to je chvályhodně oprávněná, ale tím jak začali lidé být na svou techniku pyšní a jak jim zdánlivě činí život pohodlnější, plně jí akceptovali jako normu. Že lidmi vytvořená technika bude mít duchovní vliv a stane se vykonavatelem mociprvní Šelmy, to zůstalo skryto díky působení klamu.

Pro nevěřící bude vše jen “přirozený vývoj situace”. Nebudou ale chápat žádný důvod

Člověk milující Pravdu vše vidí, má oči k vidění uši ke slyšení. Pro člověka co nepřijal lásku k Pravdě a miluje Nepravost, zůstane vše co se děje tajemstvím. Nevěřící lidé budou událostem dávat různá jména. Například “mediokracie” nebo “nwo, totalita”. Budou následovat hlas Mluvícího obrazu Šelmy a pouze od něj se budou učit různé bludy o tom, kdo za tím stojí. Mluvící obraz Šelmy tak snadno namluví šem bezbožným lidem, aby zlikvidovali veškeré známé formy lidské vlády a veškerou vládu nad světem předali AI.

Je zajímavé, že i když se prakticky vždy ukáže hlas Mluvícího Obrazu Šelmy jako LEŽ, lidé mu v následující vlně kleteb věří dál.

Zhlédnutí: 73