Vyvolávání duchů se také nazývá Spiririzmus, Spiritismus

(viz článek Spiritizmus)

Udržování kontaktů s “nehmotnou sférou” je zdánlivě atraktivní činnost, která fascinuje zvláště lidi hledající senzaci a silné dojmy. Měli by ale vědět, že je čekají závažné důsledky této aktivity!

“Vyvolávání duchů” (doopravdy démonů, kteří se za mrtvé lidi jen vydávají) vypadá jako skvělá společenská zábava s příjemným přísunem adrenalinu. První experimenty se nejčastěji uskutečňují v kruhu přátel. Pikantnosti tomu dodává skutečnost, že tyto jevy mají chuť zakázaného ovoce, což účastníky o to více motivuje.

Mrtví ale nemohou mluvit s živými, jejich rozdělení nelze ničím překlenout!

Kaz 9,5 Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta.

Lidé, kteří se nezajímají o PRAVDU, však toto skutečnost nezajímá a zkoušejí s domělými mrtvými z různých důvodů mluvit. Této možnosti se zachytí démoni, kteří se snadno dokáží za mrtvého člověka vydávat proto, aby mohli lidského “vyvolávače” dokonale oklamat.

Spiritisté však nevědí, že si takovým jednáním navždy otevřou Bohem zakázaným způsobem (pro bezpečí lidí) bránu do duchovní sféry a není cesty zpět!

Více v: Příběhu Všech Příběhů

Je lépe, když se taková spiritistická “seance” nepodaří a končí “jen” zklamáním. Převážně však nemají její organizátoři takové štěstí. Prvotním postižením je šok, který může vyvolat i pohled na médium či jakýkoliv nadpřirozený jev. (Médium je člověk s otevřenou branou do duchovního světa skrze démona.) Pohybující se předměty, dotyky neviditelných rukou, hlasy a zvuky mohou způsobit experimentátorovi silnou neurózu, (démona se už nemusí zbavit).

Pohled na médium, které, zneužívané bavícími se démony mívá třesavku, začne křičet, mluvit jiným hlasem, nevhodně se chovat a v určitých případech může i napadnout přítomné, nebo zmrzačit samo sebe lidi vyděsí. Příčinou takového jevu je skutečnost, že se tu manifestují bytosti (démoni), které mají ty nejhorší úmysly, což účastníci setkání vůbec netuší, či tomu prostě nevěří. Často tento druh zábavy doprovází alkohol, drogy a cigarety, které ještě víc oslabují organismus, a zároveň otevírají nepříteli prostor. Ježto neznají pravou podstatu těchto experimentů, hrají si bezstarostní vyhledávači dobrodružství s ohněm, jehož důsledky si nedovedou představit.

Zanechá to otevřené duchovní okno

To, co mělo být legračním rozptýlením, zanechá stopy. Nazývá se to: Otevřené okno do duchovního světa.

Pokud člověk něco takového udělá, nikdo mu nezaručí, že to seancí končí, právě naopak. První fáze je exaltace, démon (nebo celá jejich skupina) začíná budovat mistrovskou síť svého podvodu. Může se to týkat celé skupiny lidí nebo častěji jen jedné osoby. Počátkem je nadšení, se kterým nerozvážný experimentátor přijímá pro něho stále nezvyklejší a nezvyklejší jevy. Je přesvědčen a vzrušen přítomnosti někoho silného, obdařeného nezvyklou, možná zázračnou mocí, mimoděk ho povzbuzuje k vyvolávání dalších divů. Touží to zkoušet víc a víc. I když zábava začala jen otázkami typu: “Je tady duch?” nebo “Udělám maturitu?” vyvíjí se směrem k rafinovanějším zážitkům. Milé polechtaná ve své ješitnosti se média soustřeďují a stále více zabředávají do nehmotné sféry, poněvadž chtějí kamarádům imponovat svými schopnostmi, což samozřejmě nachází pozitivní ohlas u jejich démonických “spolupracovníků”.

Postupně jsou fascinování tím, co se děje a démon to přiživuje tím, že inspiruje účastníky myšlenkou, že jsou právě oni těmi fantastickými médii, která mohou vyvolat doslova všechno, co chtějí. “Neviditelný přítel”, aby udělal dobrý dojem, uvede několik nepodstatných, ale pravdivých faktů, což přesvědčí účastníky setkání o jeho věrohodnosti. Nejčastěji se prezentuje pod nějakým známým lidským jménem (buď se vydává za zemřelou osobu, lidem (někomu) na seanci blízkou, či osobu veřejně známou a nebo si vymyslí nějaký spletitý příběh, který udělá dobrý dojem), čemuž obvykle všichni nekriticky věří. Potom ve světle budoucnosti dává nenápadně najevo, že pokud budou experimenty pokračovat, přinese to jejich účastníkům materiální výhody a moudrost. Jsou také případy, kdy jsou média varována, aby nepokračovala, ale jen proto, že démon ví, že neuposlechnou, (závislost na této činnosti bývá velmi silná), čímž takový člověk na sebe přivodí další a ještě děsivější kletby.

Hlavním průvodcem v neznámu bude samozřejmě onen (démon) “skvělý duch”, který “odhalil” dřímající schopnosti přítomných a od této chvíle je bude učit, jak je vhodně využít. Lehkomyslná média se chytnou na podobnou návnadu, na což už čekají jejich démonští přátelé. Spolu s nárůstem důvěry k démonu, který kontroluje situaci, se lidé, jež ho poslouchají, sjednocují s jeho duchovním tělem, což jim způsobuje potíže fyzické povahy. Objevují se bolesti hlavy a žaludku, zvracení, výpadky paměti, neopodstatněné stavy strachu. Sny s nezvyklými tématy, které jsou i když je “přítel duch” vysvětluje jako reakci na nárůst moci, jsou velmi zlé a děsivé. Dochází k projevům stálého vměšování do psychické sféry oběti. Posedlý člověk začíná nepřetržitě slyšet svého “přítele”, mnohdy dokonale imitujícího hlasy osob, které jsou oběti drahé. Objevuje se také stále větší chuť co nejčastěji experimentovat (ona tělesná závislost), hmatatelný pocit démonského partnera a chuť s ním udržovat stálý kontakt. Připomíná to doslova tělesné obcování – touha, naplnění, pocit uspokojení, který však není dostatečný a tak nastupuje ještě větší touha, ale zároveň pocit absolutního vyčerpání a deprese.

Poslední fází je již celkové psychické i fyzické ovládnutí oběti démonem. Démon ji nutí vykonávat různé příkazy. Dochází ke kompromitujícím scénám, kdy je posedlý zbaven veškeré kritičnosti a je závislý na choutkách démona. V nejméně vhodném okamžiku začíná vykládat neuvěřitelné historky, nadává, uráží osoby, které potkává, dělá nejpodivnější činnosti (např. se může svléknout na veřejném místě), při každé příležitosti manifestuje agresi vůči okolí a podobně. Je-li jeho propojení dost silné, může hovořit různými jazyky, vykazovat “telepatické dovednosti”, ovlivňovat materiální předměty a dokonce provádět částečnou transfiguraci vlastní postavy. V krajních případech dochází k sebezmrzačení a pokusům o sebevraždu. Když už je oběť úplně zdegenerovaná, mnohdy umístěná na oddělení psychiatrie nebo blízka smrti, démonský přítel ji náhle jakoby opouští, ale pořád je nablízku, kdyby “bylo třeba”, svou oběť nepustí!

S posedlostí se pojí knižně i filmově zpopularizovaná problematika exorcistů. Démoni se při tom skvěle baví. Aby na přítomné udělali ještě větší dojem, reagují na konání exorcisty, kterým bývá katolický kněží, sám nechápající o co tu jde a co vlastně dělá, tak, že vedou posedlého k rafinovaným pózám a gestům, které pouze prodlužují jeho trápení. “Svěcená voda” nebo “znamení kříže” (jak to dělají rádoby “profesionální” katoličtí a jiní exorcisté) nepomůže, jsou to jen modloslužebné předměty, jenž nemají nižádný účinek snad mimo přivolání dalších démonů. Mnohdy křičící a teatrálně gestikulující exorcista je sám posedlý, ovládán jedním ze svých dávných “klientů”. Jeho působení je jen žalostným představením pro bavící se démony a ubohou naivní oběť doufající v to, že jí exorcista pomůže. Také oblíbené zaříkávání jménem Marie je další strašlivou kletbou povolávající velmi silného démona. Ten má možnost slabšího démona i zahnat, je to však za cenu obsazení oběti jím, což je v podstatě mnohem horší, protože logicky, čím silnější démon, tím horší trápení pro oběť.

Stejné je to se zaklínadly a používání různých “magických” praktik. Lidová magie a doprovodné zvyky jsou taktéž založeny na uctívání démonů, lidské nevědomosti a naivitě. Vzhledem k tomu, že do démonického světa nevidíme, nepřítel vždy podstrčí falešné nebo polopravdivé informace, je velmi naivní a ještě víc nebezpečné důvěřovat těmto bytostem.

Na démona může působit pouze Duchovní autorita Ježíše Krista a hlavním aktérem, který požádá o jeho pomoc musí být oběť sama! Více na Vysvobození, Boží pomoc.

Navazování kontaktů s démony (v tomto případě vydávajícími se za duchy) je oblastí, která je dostupná každému. Bible ale varuje, že to není nic dobrého! Hledejte PRAVDU, jen ta má moc Vás osvobodit od zlého (říká Bible), máte-li potíže z démony, Pravda Vás osvobodí, cesta ven existuje, chcete-li se o PRAVDU zajímat, najdete ji!

Views: 2250