Lidé, kteří se obávají strašení, nebo se s ním přímo setkají, často hledají nějaký návod, jak místo svého pobytu zbavit přítomnosti těchto nežádoucích jevů. V našich krajích se většině lidí vybaví pojem “vysvětit místo”, ve smyslu “učinit místo svatým”, tedy s nepřítomností nežádoucích duchovních bytostí.

Co byste měli vědět před pokusem o vysvěcení místa

Obtěžovaní lidé nejsou obtěžovaní náhodou, nebo omylem, mají otevřené okno do světa démonských bytostí (vnímají je).

Podrobný článek o tom najdete zde: Strašení, zjevení, podivné úkazy po spiritizmu, člověk, který otevřel duchovní okno

Obtěžování ze strany neviditelných démonů (někdy omylem považované za duchy nebo mimozemšťany) se týká lidí, kteří předtím takzvaně otevřeli okno do duchovního světa. Nějakým rituálem, iniciací či zasvěcením povolali démony, byli zasvěceni do vlivu démonů dědičně, nebo jim slíbili poddanost/službu za něco a tak podobně (je toho mnoho). Klidně i nevědomky, Satan na nic nečeká. Když člověk věří démonské bytosti, je v jejím vlivu i když si to třeba ani neuvědomuje. Často stačí zasvěcení dovršit tetováním.

Stejný typ manipulace se používá v reklamách, v mezilidských vztazích a podobně, takže je lidem dobře známý. V neviditelném duchovním světě však mají lidé hloupou tendenci neznámým bytostem všechno věřit.

Vysvěcení podle nauk Církevních Organizací  je v podstatě jen zasvěcení silnějšímu démonu, často to bývá Královně Nebes panně Marii. V mnoha Církevních Organizacích často vysvěcení místa splývá s rituálem nazývaným exorcismus. Dejte si proto velký pozor koho k této službě povoláte!

Chcete pomoc z démonickými útoky, čtěte zde: Řešení problémů s démony, vysvobození, Boží pomoc

Však slova zasvěcení a vysvěcení mají v češtině stejný slovní základ.

Views: 1536