Výčet pastí na současného křesťana

Prověřte nyní svou křesťanskou víru! Jestli náhodou nevěříte v nějakého falešného Boha

Při hledání Boha je před každým člověkem připravována i druhá cesta, plná odboček, které se snaží jeho pozornost odvádět jinam, svést ho z cesty. Cesty lži existují kvůli spravedlnosti, kvůli tomu, aby každý dostal, co si zamiloval a po čem jeho srdce touží.

Mezi “křesťany” je tolik falešných učení, že tyto nové myšlenky začaly prakticky nahrazovat čistou víru. (Ohavnost zpustošení stojí tam, kde by být neměla). Křesťané byli oklamáni a nepamatují na to, že všechna učení světa pochází ze stejného zdroje a skrytě směřují k cíli popření Boha. Proto považují učení a moudrosti světa (Vědu) za zdroj správné cesty k Bohu a tím jsou dokonale popleteni.

Zde je výčet pastí pro víru v pravého Boha:

Sami si prověřte a rozsuďte, co z toho se vás týká a co nikoliv. Vašemu srdci napomůže Duch Svatý, Duch pravdy!

Translate »