Satan chce, aby lidé úplně vyprázdnili svou mysl, pokusili se svou mysl vyčistit ode všech myšlenek. To přímo otevírá dveře démonickému vlivu, neboť skutečností prostě je, že Bůh nám přikazuje, že máme mít vládu nad každou svou myšlenkou, nikoli svou mysl vyprázdnit.

Každé učení o meditaci, které nám praví, že máme svou mysl vyprázdnit, vyčistit ode všech myšlenek, anebo opakovat určité výrazy stále znovu, abychom tak dosáhli „pročištění mysli“, je od Satana.

2. Korintským 10, 3-5: Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu.

Toto písmo nám jasně demonstruje, že je nám přikázáno, abychom svou mysl ovládali, nikoli vyřazovali.

Matouš 6,7 Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

V některých charismatických sborech se vyučuje nebezpečná praxe, kdy se členům říká, aby znovu a znovu opakovali určitý výraz, nebo aby „vyprázdnili svou mysl a dovolili Duchu svatému převzít vládu“. To platí zejména, když se snaží někoho přimět k mluvení v jazycích.

Je pravda, že nad každou prázdnou mysli převezme vládu nějaký duch (o tom je například hypnóza, ale i jiné iniciace), ale  duch nesvatý, ne Duch SvatýDuch Svatý ve své svrchované moci je nad našimi myšlenkami a není třeba vyprazdňovat mysl, aby k nám Duch mohl mluvit. Tato praxe opět otevírá dveře Satanu.

příbuzný článek: Meditace