Často přehlíženou vstupní branou je jóga. Slovo jóga doslovně znamená „připoutat se“ nebo „spoutat dohromady“. Cílem jógy je vyprázdnit mysl, zastavit veškerý pohyb těla, snížit celkové vnímání fyzického světa a tím dosáhnout jednoty s bráhmou ve stavu prázdnoty.

Slovo jóga doslovně znamená „připoutat se“ nebo „spoutat dohromady“. Cílem jógy je vyprázdnit mysl, zastavit veškerý pohyb těla, snížit celkové vnímání fyzického světa a tím dosáhnout jednoty s bráhmou ve stavu prázdnoty.

Různá jogínská cvičení záměrně navozují stav bezvědomí, které je předpokladem uvedení člověka do jednoty s bráhmou. Ve skutečnosti se osoba meditací vyprazdňující svou mysl otevírá přístupu démonů. Tito démoni pak umožňují různé zážitky z duchovního světa a tento článek mezi tělem a duchem je upevněn. Mnozí vyzkoušeli astrální projekci (cestování) a přímý kontakt s démony, kteří se vydávali za různé hinduistické bohy.

Všimněme si prosím, že jóga má jediný cíl: sjednocení s bráhmou. Nelze ji oddělit od démonského náboženství, které ji vytvořilo. Protože jóga je v mnoha publikacích představována pod rouškou vědy, lidé přijímají názvosloví, které s ní přichází, bez toho, aby se snažili najít pravý význam těchto pojmů. Chtěla bych některé z těchto pojmů popsat a ukázat, jaký je jejich skutečný význam. Základní držení těla neboli polohy v józe se nazývají ásany. V józe hrají důležitou roli dechová cvičení. Správné dýchání v józe je často nazýváno pranajáma. Účelem ásan a pranajámy je usnadnit proudění prany. Ve většině textů v józe je to popisováno jako „vitální energie“, která musí proudit skrze tělo. Mluví-li se o „vitální energii“, pak se ve skutečnosti mluví o duchu, který je, přesnějí řečeno, démonský duch.

Podívejme se na jednu situaci z jogínské učebnice a rozeberme si, co ve skutečnosti znamená.

„Konečným cílem ásan i pranajámy je pročistit nadi neboli nervové kanálky, takže jimi prana může volně proudit a připravit tělo pro pozvednutí Kundalini, nejvyšší kosmické energie, která jogína vede do stavu božského vědomí. Lucy Lidell, The Sivananda Compation to yoga, str. 29

Vidíte, o čem to mluví? Že různé polohy těla a dýchání jsou přípravou těla, aby ve skutečnosti mohl démonský bůh zvaný Kundalini vstoupit do těla a proudit skrze ně! Jóga je zaměřena na umožnění cvičícího otevřít se vstupu démonů. Nezapomeňte, že cílem jógy je fyzická smrt.

Nezapomeňte – cílem jógy je fyzická smrt!

Jóga není pouhé tělesné cvičení. Je nemožné oddělit jógu od hinduistického náboženství, protože jóga je náboženství. Nikdy se nevyučuje samostatně, bez cvičení meditace, dechových technik a tak dále. Např. cílem kundalini jógy je vyvolat a ovládat sílu kundalini. Kundalini doslova znamená „svinutý“ a je to jméno hinduistické bohyně, kterou symbolizuje třiapůlkrát stočený spící had s ocasem v ústech. Má se za to, že tento had sídlí v lidském těle v blízkosti dolní části páteře.

Je-li probuzeno a náležitě ovládáno, přináší sílu, moc, moudrost, také mnohé duševní schopnosti a dokonce schopnost zázračně uzdravovat. Síla kundalini (jak je vysvětleno výše) není nic jiného než démon. Kundalini jógy se v široké míře používá v terapeutických centrech ke snižování krevního tlaku a k léčení široké škály abnormalit. Toto je démonické léčení.

Tantra jóga přichází do obliby v Evropě, zejména v léčitelství a ve vyšších společenských kruzích. Tantrajóga je čistý satanismus postavený na lidských obětech. Učitelé tantrajógy mluví mnoho o různých „silách“, „vibracích“ a „energiích“, ale toto všechno jsou ve skutečnosti démoni.

Někteří učitelé jógy jsou sami podvedeni a nechápou, že vlastně vyučují hinduistické náboženství. To však neomlouvá nikoho z nich, ani jejich žáky. Musíme vždy všechno zkoumat a s jistotou znát pravý význam pojmů používaných v jakékoli oblasti toho, co děláme.