Jedním z nejmocnějších nástrojů Satana jsou imaginativní okultní hry. Satan využívá těchto her, aby si z nejinteligentnějších mladých lidí vytvořil obrovskou armádu, kterou bude moci ovládat a v mžiku mobilizovat. Jedním z nejmocnějších nástrojů Satana jsou imaginativní okultní hry.

Zapojením do těchto her mohou být tito mladí démonicky ovládáni, aniž by si to uvědomovali. V mnoha státech USA (a nejen zde) se od páté třídy takovýchto her užívá jako součásti školních osnov pro nadané žáky. Učební program pro kurs psychologie na většině vysokých škol obsahuje hru Dungeons and Dragons (Jeskyně a draci). Uvádí se, že studenti hraním rolí v těchto hrách získávají prospěšné zkušenosti. Téměř na každé škole se vytvořily kroužky speciálně zaměřené na tyto hry. V podstatě tyto hry představují rychlokurz magie. Žel, účastníci si to většinou uvědomí, až když už je pozdě.

Většina her má svého vůdce, který plánuje celkový koncept hry. Hra představuje určité dobrodružství, svádějí se tu četné boje s různými příšerami a stvůrami, z nichž každá má určité schopnosti a charakteristické vlastnosti. K dispozici jsou četné obsažné příručky s mnoha ilustracemi a detaily o schopnostech těchto figur. Hráči si mají děj hry „vizualizovat“. Čím lépe dokáží „vidět“ děj a tím i předvídat tahy různých příšer a ostatních hráčů, tím pokročilejší se v této hře stávají.

Tito lidé si zprvu neuvědomují, že tyto příšery jsou ve skutečnosti démoni. Domnívají se, že si pouze představují ve své mysli, ale ve skutečnosti začali vidět duchovní svět. Lepší vidění hry znamená větší „sladění“ se s duchovním světem. Imaginace neboli představivost je významným krokem používaným k navázání kontaktu s duchovním světem. Proto také Boží slovo říká: „všelikou mysl poddávejte Kristu“ (2. Korintským 10,3-5) Nevím, ve kterém bodě dochází k napadení démony, ale pracovala jsem s mnoha mladými lidmi, zapojenými v těchto hrách, a zatím jsem se nesetkala s hráčem na úrovni vůdce hry, který by nebyl obsazený démony a který by to také o sobě nevěděl. Samozřejmě to zapírají. Řada z nich mi vyprávěla, že démoni přišli a mluvili s nimi. Aby získali větší moc, pozvali démony s vyšší inteligencí, aby do nich vstoupili.

Příručky pro pokročilé již obsahují zaklínací a zaříkávací formule a satanský spis, používaný k výuce satanistů. Všichni, kdo tyto hry hrají, cítí jejich zvláštní kouzlo a moc. Málokdo skutečně ví, o co jde.

Chtěla bych zde uvést několik klíčů k poznání, do jaké míry se již hráč zapletl:

Jestliže má schopnost hru „vidět“, pak je už v kontaktu s duchovním světem a došlo ke vzniku spojení mezi jeho duší a duchem.

Jestliže hráč volal při hře o pomoc své božstvo, pak je démonicky zamořen, neboť volal o pomoc modlu (tedy démona). Jednou z rolí, po které hráči nejvíce touží, je role duchovního. Duchovní má přístup ke všem druhům moci, k zaklínacím a zaříkávacím formulím. Musí však sloužit určitému božstvu. Podle toho, do jaké míry toto božstvo poslouchá, lze získat poměrně dobrou představu o tom, nakolik je již svázán.

Lidé, kteří se do těchto her zapojují, o démonech většinou nic nevědí. Poznávají pouze moc těchto bytostí ve hře a brzy zjistí, že tato moc a tyto zvláštní schopnosti fungují i mimo hru. Často o duchovním světě mluví jako o „čtvrté dimenzi“. Je nutné jim vysvětlit, jak na tyto „další dimenze“ (tedy démony a využívání jejich služeb) a na moc, která se zde skrývá, pohlíží Bible.

Zhlédnutí: 462