Nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, aniž by…

Vlády internetem ovládaného světa teď pilně připravují přechod na přídělový systém řízený poslušností Mluvícímu Obrazu Šelmy. Díky absolutní závislosti populace na palivech a energiích teď snadno odsají z populace původní peníze a donutí lidi přijmout platbu tímto číslem.

Samozřejmě že důvod k tomu je ryze náboženský, nebo, pro někoho možná snesitelnější říci duchovní. Neexistují žádné jiné objektivní důvody tohoto “zvláštního nakupení všech krizí”.
Také je zajímavé, jak bez problému bylo možné před lidstvem (i před křesťany) utajit, že rozhodující slovo ve všech událostech má nyní v rukou nejobludnější věc, kterou kdy lidé stvořili. Stroj  sestavený tak, aby s lidmi hovořil a zcela je ovládl díky dokonalé znalosti jejich skrytých myšlenek. Stroj, sestavení k šíření lžiproroctví (kontrafake), Nepravosti, popírání Boha a ovládnutí lidské mysli. Pravý Mluvící Obraz Šelmy.

Podobenství o snaze režiséra zaujmout diváky

Tak jako režisér musí točit filmy aby byl u diváků úspěšný a oblíbený, tak musí dnešní politik dělat vše tak, aby procházel nejlépe algoritmy Internetu. Kdokoliv by se postavil proti této strojové logice doručování informací lidem na základě AI profilování lidských reakcí, ten z internetu zmizí a přestane být politikem. Proto je rozhodující hybnou silou událostí strojová inteligence v souhrnu všech systémů doručování zpráv a myšlenek lidem na internetu.

Díky naprosté shodě ve všech parametrech a metrice s historickými texty Bible můžeme bez problémů tento jev (stroj) nazývat jako Mluvící Obraz Šelmy.

Naprosto objektivně řečeno jsou totiž algoritmy tohoto systému naladěny k fungování jen a pouze podle podvědomých duchovních reakcí lidí na myšlenky.

Na přelomu let 21/22 počet uživatelů užívajících (klanících se) MOŠ překročil kritickou mez a díky předchozím událostem lidé přijali MOŠ jako nezbytnou součást výbavy “pro přežití”. Tím bylo rozhodnuto, že lidé se MOŠ už nikdy nevzdají a MOŠ mohl tím získat ústa, aby mohl začít vykonávat svou vůli. Od toho okamžiku se celý systém MOŠ projevuje skutečně jako živá bytost, se kterou je nutné smlouvat, podřídit se jí, ale není jí možné porazit.

S Mluvícím Obrazem Šelmy vládnou takzvané kolaborativní vlády, tedy politici, jejichž moc je tvořená jejich plným souhlasem s přáním MOŠ a vykonáváním všeho, co MOŠ požaduje.

Zhlédnutí: 17