Jelikož bude chtít Bezbožník převzít vládu nad lidmi, bude muset nejprve zdiskreditovat stávající vlády a poté je odstavit od původních peněz. Bezbožník bude muset přijít s vlastní platební metodou, založenou na číslech. Vlády zdiskredituje tím, že uspořádá celosvětové události s vyhrožováním životem a vytvoří zmatené tábory lidí, které se budou vlády snažit uspokojit. Mluvící obraz Šelmy vlády donutí se upsat veškerými penězmi za slíbené řešení a pak vyhlásí, že slíbené řešení je škodlivé. Tím se vlády stanou zrádci obyvatel země a budou muset splatit nesplatitelné. Tím Bezbožník přijde s vlastní měnou a vyhlásí se za spasitele pro všechny národy, které se budou cítit smrtelně