Protože Věda sama o sobě prohlašuje, že existuje pro popření Boha

Věda existuje proto, aby popírala Boha. Ve snaze přesvědčit nevěřící nebo upevnit svou vlastní víru se někteří křesťané (kreacionizmus) spoléhají na to, že Věda jim poskytne důkazy pravdivosti Bible a existence Boha, což je logická chyba. Písmo Svaté nás však ujišťuje, že všechny důkazy existence Božího Stvoření jsou jasně viditelné pořád okolo nás od počátku věků každému, kdo má Moudrost. Kdo Moudrost nemá, může požádat Boha v modlitbě a Bůh mu Moudrost dá.

Římanům 1,20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

Naivní důvěra v důvěryhodnost Vědy, která ale nemůže nic zjistit o Stvoření světa

Věda je vnímána jako neotřesitelná autorita, o jejíž důkazy se lze s jistotou opírat. Proto fráze “je vědecky dokázáno” nebo “vědci objevili” a podobně jsou synonymem pro věrohodnost a pravdivost.

Židům 11,1: Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.

Pokud jde o základ víry, je ovšem věda značně vratkým podložím, protože jejím cílem je Boha popírat, nikoli dokazovat.

Nastupující Druhá Věda, která první vědu postupně vytlačuje, už bude zcela poplatná Satanově snaze rozšířit masivně mezi lidi závadné duchovní nauky.

Křesťané, kteří od vědy očekávají podporu a důkazy svědčící o pravdivosti jejich víry se octnou brzy v pasti. Věda totiž přinese dokonale logické důkazy o tom, že křesťanská víra je pomýlená a založená na lži, Bible bude oficiálně popřena, aby mohla být nahrazena bludy Satana. Lidé budou před těmito naukami poklekat a uctívat toho, kdo je přinesl. V tomto období bude zkoušena víra Božího lidu a ti, kdo založili svou víru na vědeckých důkazech, nebudou mít náhle opěrný bod a tedy ani šanci obstát. Nebeské zástupy andělů budou totiž k lidem promlouvat pod novým bezbožným názvem jako “mimozemšťané”.  To je ale ona Nepravost.

Zj 14,12  Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.

příbuzný článek:
Věda, Technologie, Lidská Věda není Poznání

Zhlédnutí: 387