Sci-fi = falešná proroctví, divy a zázraky, kterými jsou klamáni ti, kdo míří do záhuby

Název sci-fi je zkratkou z anglických slov “vědecká fikce”. Víme, že Věda zabývající se duchovními otázkami vždy směřuje k popírání Boha a k fanatickému hledání důkazů, že Bůh “nemusí nutně existovat”. “Fikce” je také vždy výmysl. Je to tedy něco, co nemá s pravdou nic společného. Je to vyučování Bezzákonnosti vůči Bohu.

Žánr “sci-fi” je definován výskytem spekulativních technologií, přírodních jevů či neznámých forem života, často zasazený do domnělé lidské budoucnosti. Z této definice jasně vyplývá, že “sci-fi” je přímo SYNONYMUM pro falešná proroctví, neboť každý autor vědeckofantastické literatury pokoušející se interpretovat budoucnost se v principu NIKDY nemohl trefit a VŽDY tak psal proti Bibli.

Nutno také říci, že naprostá většina autorů sci-fi klamala své čtenáře zcela vědomě, neboť to byli vždy bezbožní lidé, pocházející povětšinou ze zemí, kde za jejich života dominovalo křesťanství. Tito autoři tedy jasně věděli, co je napsáno v Bibli o Posledních Časech, avšak přesto se vědomě rozhodli klamat lidi za peníze svými falešnými proroctvími.

Touha vysvětlit svět bez Boha

Fanatismus hledání důkazů neexistence Boha je dobře demonstrován například snahou odvíjet životní názory od zjevně ničím nepodložené myšlenky, že Vesmír a Život vznikly NÁHODOU. Aby lidé mohli takové myšlenky přijmout a nepříčila se jim jejich zjevná nesmyslnost, sami sebe uvádějí v klam pomocí nauk Vědy, které stojí na fantazii a na přání, aby svět NEBYL stvořen Bohem.

A uchýlí se k bájím

Sci-fi knihy, filmy a hry jsou divy a zázraky, kterými jsou klamáni všichni, kdo míří do záhuby. Není sci-fi, které by bylo Bohu milé a oslavovalo Boha. Sledování sci-fi křesťanem je tedy na pováženou, neboť vždy představuje sledování něčeho hříšného, tedy cestu k Bohu míjejícího. Sledováním sci-fi filmů lidé pouští do svých očí falešné obrazy, které se do mozku zapisují, jako by to byla pravda. Toto se nedá myšlenkově ovládat a proto se vlastně jedná o sycení se lží.

Zatímco sledováním pornografie člověk může hřešit hlavně proti vlastnímu tělu, sledováním falešné pravdy vědeckých smyšlenek jde myšlením proti Bohu. Hlavním tématem sci-fi je uctívání Satana a jeho věcí. Sci-fi bývá také většinou chvalozpěvem Satanovi, vyhrožováním a výsměchem Satana vůči lidem. Není mnoho sci-fi filmů, které by měly jiné téma než mimozemšťany, porušování Boží vůle (tzv. “stroj Času”), nephilim, draky, konec světa a podobně. Tyto filmy formují myšlení lidí, které je paralyzované přemírou informací.

Tvorbu a sledování sci-fi doprovází tělesná a hormonální odměna z Mocností

Satan dává odměny lidem, kteří sci-fi vyrábějí, i těm kdo je sledují. Lidé, kteří sci-fi vyrábějí, vyučují rozsáhlé masy lidí lžím. Když křesťan sleduje sci-fi filmy, protože ho vzrušují, měl by znát minimálně celý obsah tohoto článku a plně mu porozumět. Nedílnou součástí Satanova plánu na oklamání světa je zanesení lidských informačních zdrojů lží.

Lidské informační zdroje jsou již dnes lidem pomalu k nepotřebě, neboť lež v nich nejde rozpoznat od Pravdy, jen je těch informací tisíckrát více než před staletími. Většinu všeho co lidé napíšou a publikují bude freepress.

Satanovo velkou vítěznou zbraní proti lidem jsou Konspirační teorie a Druhá Věda. Každý tedy vybírá svou vlastní iluzi podle své chuti. Informační zdroje už nemají potřebu říkat lidem Pravdu, protože po Pravdě přestala být jakákoliv poptávka.

A do iluze se zamiluje každý, kdo nepřijal lásku k Pravdě

Sci-fi, tedy “vědecké smyšlenky” vytváří lidem názory a myšlení mnohem více než oficiální vzdělávání Ani škola, ani nějaká “oficiální státní doktrína” nebude již tvořit žádný základ toho, co si budou lidé myslet. Již nyní, při letmém průzkumu veřejného mínění, zdaleka převyšují mezi lidmi vzájemně proti sobě jdoucí iluze, každý věří tomu svému a uznává to za pravdu, i když soused věří něčemu opačnému. Mezi lidmi se bude šířit informační bezvládí a chaos iluzí

Malý příklad: Jeden věří že mimozemšťané existují a kdo tomu nevěří, je blázen. Jeho soused tvrdí, že kdo věří na mimozemšťany, je úplně vykolejený blázen. Další soused komunikuje s duchovnem a s kosmickými bratry, což i první soused považuje za šílenství. Čtvrtý je zcela přesvědčen, že na odvrácené straně Měsíce mají USA tajnou základnu. Lidé už neví, na kterého člověka se obrátit, aby měli JISTOTU PRAVDY. Tak hledání Pravdy vzdávají a přiklání se k iluzi, co se jim nejvíce líbí. Zde se tedy projevuje dokonale Biblická pravda, že poznání se sice rozroste, ale lidé stejně budou jen zmateně pobíhat.

Bez Boha a Ducha Svatého stejně nikdo žádnou Pravdu nemůže nalézt a svět pro něj zůstane navždy JEN NEROZLUŠTĚNÁ HÁDANKA. Lidé bez Ducha Svatého musí přijmout některou ze Satanem nabízených iluzí

Lidé jako celek se nedokážou nijak bránit klamu démonů, protože Boží Odpůrce Satan mistrně využívá lidské pýchy k tomu, aby lidé vyučovali sami sebe vzájemně lžím. Tisíce televizních pracovníků dnes vyrábí filmy zobrazující jako PRAVDU (pořady o Vesmíru, o pravěku, o evoluci), ale obsahující jen smyšlenkami podepřenou fantazii. Lidé tedy sami sebe vzájemně vyučují lež, protože to nutně potřebují aby mohli popřít, že svět vznikl Božím působením. Satan si však ponechává zcela volné pole působení pro svého falešného boha.

Zhlédnutí: 634