Většina lidí si myslí, že znají obsah Bible, i když jí nikdy nečetli. Lidé věří tomu, že jim svět interpretuje Bibli správně. Tato většina tak nemá potřebu prověřovat, zda se informace z médií skutečně shodují s obsahem Bible.

Vypovídá o tom výzkum uskutečněný v České republice po vydání nejnovějšího překladu Bible. Podle této ankety většina Čechů nikdy Bibli nečetla, přesto ale prohlašují, že vědí, co v Bibli je.

Protože prý ve škole z ní četli několik příběhů, viděli pár filmů s fiktivní biblickou tématikou. Viděli nějaký vědecký dokument o Bibli, zaslechli někoho něco vyprávět a podobně. Tato většina zkonzumovala pouze Interpretace Bible.

FAKTEM JE, ŽE VĚTŠINA LIDÍ SI MYSLÍ, ŽE VÍ CO JE V BIBLI, COŽ JE IDEÁLNÍ PLATFORMA NA SATANOVO MANIPULACI S MYŠLENÍM LIDÍ.

Co Satan prostřednictvím médií nabídne, aby si lidé mysleli, že v Bibli je, to si také budou lidé myslet. Problém je v tom, že lidé neuvažují nad tím, že by jim Svět měl v úmyslu lhát, i když každý den naráží na to, že jim Svět bezohledně lže. I když reklama, recenze a prodejci zboží účelově lžou a zamlčují, lidé přesto slepě médiím věří, že je INFORMUJÍ SPRÁVNĚ a pravdivě.

Promyšlený Satanův trik má následující klíčové body:

  • Lidé jsou vyučeni vnímat vše povrchně a ztratili tak kontakt s realitou. Ve jménu toho, aby s realitou byl kontakt co největší (dle učení materialismu), je nyní naopak kontakt lidí s realitou mizivý. Lidé tedy po několika povrchních informacích říkají: “Ano, to znám…”, i když ve skutečnosti slyšeli jen to, co jim někdo vnutil ŽE SI MAJÍ MYSLET. Lidé se tak přirozeně brání přehlcení informacemi, které na ně Svět posílá neumlčitelně a s velikým řevem, a jsou proto snadno oklamáni.
  • Lidé jsou vyučeni, že moderní znamená pravdivější a lepší. Podařilo se jim vsunout myšlenku, že staré pravdy musejí být přeci horší kvality než ty moderní. Kdo ale věří tomuto, je pošetilec. Nechť mi ale každý, kdo si to myslí, pošle svou pracovní, nebo nájemní smlouvu, a já mu jí “vymodernizuji” a změním podle svého. Myslíte, že by ten, co mi tu smlouvu odeslal, by také souhlasil s myšlenkou, že “vymodernizovaná smlouva bude pravdivější než ta původní?”
  • Lidé fanaticky vyznávají naprostý nesmysl, že “každý může mít svou vlastní pravdu”. Přitom, kdo tomuto věří, již je dávno za hranicemi brutálního sebeklamu a bláznovství. Neexistuje přeci současně více pravd, existuje jen jedna Pravda a ostatní jsou Lži. Aby toto Satan zabalil do obranných frází, proužívají se nejrůznější předem připravené věty, které díky své zákeřné složitosti představují lživé vysvětlení takovéhoto nesmyslu. Říká se například, že: “existují různé pravdy pro různé jedince na různých stupních vývoje osobnosti.” Tento nehorázný nesmysl je stejný, jako by výsledek zápasu byl pro domácí zároveň 4:1, 2:2, 3:1 a 4:0, pokaždé podle toho, na jakém stupni vývoje se nachází ten který čtenář ranních novinek ze sportu.

Vím co tam je, ale nikdy jsem to neviděl

Takové prohlášení je stejně naivní jako kdyby si nějaký člověk nepřečetl pracovní smlouvu, kterou podepisuje, ale s jistotou tvrdil, že ví, že jde o smlouvu na dobu neurčitou, protože někde zaslechl, že v této firmě to tak bývá. Pak by asi byl hodně překvapený, kdyby mu po roce šéf podal zápočtový list s tím, že přece podepsal smlouvu na rok. Lidé, kteří se domnívají, že znají Písmo, ale doopravdy nevědí, co přesně Bible říká, budou velmi lehce oklamatelní a manipulovatelní. Manipulátor, tedy Satan a ti co mu slouží, může snadno lechtat pýchu takových lidí, když je bude přesvědčovat, že přece “oni dobře vědí, že přesně tohle Bible říká” a zároveň jim podsune líbivou lež. Pak lze lidem namluvit prakticky cokoli, protože ve své pýše, že “přeci znají Bibli” se nebudou namáhat tyto lži skutečně Biblí prověřovat.

Proto existuje tak enormní množství JAKO-BIBLÍ, SKORO-BIBLÍ, UPGRADE-BIBLÍ, VYLEPŠENO-BIBLÍ, ALTERNATIV-BIBLÍ, ZKRÁCENO-BIBLÍ, JEDNODUCHO-BIBLÍ, DĚTSKÝCH BIBLÍ a vůbec všech dalších falešných Biblí, uzpůsobených danému konkrétnímu stylu lhaní. Kdo chce, ať si tedy vybere svou vlastní ležPovšimněte si, že LŽÍM nevadí být ve společenství s další lží, ať je jich jakékoliv množství variant.

Na skladě démonských lží jsou všechny možné falešné Bible:

příbuzný článek:

https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/bible-bude-oficialne-a-verejne-poprena/

https://odkrytepravdy.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/bible-nevyucuje-o-zakonu-karmy/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/duch-bible/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/priklad-manipulace-prekladu-v-nbk-bible-preklad-21-stoleti-bible-21/

Zhlédnutí: 392