Věštění budoucnosti, vysvětlení jak funguje

Věštění budoucnosti je název pro okultní aktivitu, při které démon našeptává svému lidskému spolupracovníku kletbu pro člověka, který “touží znát budoucnost”. Démoni čekají, až člověk bude vědomě vzývat duchovní svět a tázat se astrálu, tím dostávají bytosti z astrálního světa legální právo (před Bohem) s takovým člověkem komunikovat. Nutno říci, že žádná bytost z astrálního světa kromě Boha Stvořitele budoucnost nezná. Takže je to jen klam na lidi. Povíme si, proč a jak to démoni dělají.

Když je zřejmé, že lidé vzývající neviditelné spoléhají na jiné entity, než na Boha Stvořitele (ve snaze obejít Spravedlivého Boha),  podstrčí démoni člověku přesně takové informace, aby upoutaly jeho zájem a mohli s ním Manipulovat.

Touha po dotazování se nejen na budoucnost “neznámých bytostí duchovního světa” je projevem náboženského fanatismu , kdy si člověk nechá “neznámými bytostmi” nakazovat, vyhrožovat a manipulovat k různým činnostem. Bůh Stvořitel takto nejedná a proto je vždy JISTÉ, že takto získané informace jsou zlomyslná lež démonů.

Lidský spolupracovník démona se nazývá věštec, vědma a podobně. Ke zvýšení efektu se přidávají nejrůznější kulisy a objekty, které mají často čistě “zaměřovací” význam. Umožňují lepší hmotný kontakt démona s člověkem. Mezi takové předměty patří siderické kyvadlo, věštecká koule, věštění z kávové sedliny, věštecké Tarotové karty, věštecké kyvadélko, spiritistická tabulka, spiritistický vozík, spiritistické pomůcky.

Démon nezná budoucnost, ale vytváří podmínky pro vznik událostí pomocí manipulace

Démon nezná budoucnost, ale potřebuje svou oběť přivést do své moci . Pod atraktivní nabídkou “předpovídání budoucnosti” může hravě svést ztrápeného či znuděného člověka na svou stranu.

Démon při věštění nezná budoucnost, jelikož neleží mimo Čas jako “vševědoucí” Bůh, Stvořitel světa i Času. To je hlavní rozpoznávací znamení Boží Pravdy a démonské lži!

Věštba je tedy KLETBA, neboli vyslovení teze, která se má naplnit a kterou důvěřivý člověk přijímá jako jistou budoucnost.

Zvýšení důvěryhodnosti pomocí předání “odposlechnutých” informací

Pro zvýšení důvěryhodnosti démon přidá ke kletbě ještě podrobné informace z dosavadního života klamaného. Ten potom, ohromen faktem, že “něco či někdo” zná i tajné informace a snadno pak vydá svůj život démonově kletbě. Většinou s myšlenkou, že se odevzdává do rukou “něčemu vyššímu”, nebo “osudu”. Netušíc, že je obětí PODVODU.

Člověk, který věštbu-kletbu přijal, se tak začne jejího naplnění bát, nebo je očekávat. Tím se stal otrokem okultních vlivů a je pod mocí démona.

POZOR NA ZDÁNLIVĚ DOBRÉ ZPRÁVY OD VĚŠTCŮ. Je to zaručené fungující PAST na lidi.

Pod vidinou nějaké zdánlivě pozitivní kletby třeba příjde partner nebo jiný závazek, který je určený k tomu, aby vás zničil. Jistě ve svém okolí naleznete spousty důkazů, že to tak je. Pokud se vám toto bude zdát maximálně zákeřné, úskočné a nemorální, je tomu opravdu tak. Démonská lež se projevuje vždy takto zrádně.

Jinýmy slovy, věštec se dotazuje duchovního světa. Jelikož ovšem nespecifikuje, koho se ptá, a nebo dokonce přímo oslovuje démonské duchy, je jasné, že se dozví pouze manipulativní lež od démonů.

Znát budoucnost přímo není možné, neboť by vzniknul časoprostorový paradox, neboli konání mimo Boží vůli. Pouze sám Bůh Stvořitel dokáže lidem dát informace o budoucnosti, většinou ovšem spíše ve formě zjevení v podobenství nebo pomocí svých Proroků. Takto ukázané informace jsou přesně vytvořeny tak, aby se jimi člověk mohl řídit, ale nemohl je zneužít. Také jsou Bohem připraveny tak, aby jeho lid rozpoznal, že ona událost nastala, a to podle toho, že na ni bude podobenství sedět.

příbuzný článek:

Kletba, prokletí, uhranutí

Vyvolávání duchů

Spiritizmus, vyvolávání duchů, kontakty se zemřelými


V tomto textu tedy nenajdete žádný návod jak správně věštit nebo návod jak správně používat věštecké pomůcky. Jak věštit z Tarotu, jak věštit z kávové sedliny.

Zhlédnutí: 4232