Věřící člověk je obecné pojmenování pro člověka, který se zabývá duchovnem. Lidé věří v Pravdu a jiní ve své Iluze. Mnohem více lidí “věří” v nauky démonů, jen malé procento z věřících věří v Boha Stvořitele. Podrobněji v Příběhu všech Příběhů

Věřící člověk sám sebe pojmenuje jak chce. Když si říká křesťan, může si tak jen říkat a nemusí jím být.

Lidé se dělí na skupinu co miluje Pravdu protože je pravdivá, a na ty, co Pravdu nemilují a milují iluze které se jim líbí.

Každý člověk, který trochu přemýšlí, časem narazí na otázky smyslu existence lidí i celého Vesmíru. Každý člověk si povšimne jistých zákonitostí, které jsou nadřazeny viditelnému a hmatatelnému světu.

Jakmile pak takový člověk obrátí pozornost do duchovního světa, čekají na něho dvě cesty.

  • První cesta směřuje k poznání principů těla a života na Zemi. Na takové cestě je cílem všechno, co je dobré pro tělo, jeho dobrý pocit, rozkoš a uspokojení. Cesty poznání principů těla a fungování života jsou mnohé a mají svého pána. Pokud se ale principy života těla uchopí lidským rozumem, vznikají pojmy zla, tedy opaku Spravedlnosti. Zrada, vražda, krádež je ve světě zvířat normální.
  • Druhá cesta spatřuje, že tělo a jeho principy jsou jen pomíjivé, a že uspokojení těla je jen nutným projevem sil, které vládnou tělu. Člověk jdoucí po této druhé cestě spatřuje další zákonitosti. Zákonitosti spravedlnosti netělesné lásky těšící se z Pravdy. Srdce takového člověka hledá toho, kdo vše stvořil a kdo je dokonale spravedlivý.

Pánem první cesty je Satan, který byl stvořen Bohem Stvořitelem jako nejkrásnější bytost a který je nástrojem pro tvoření principů života. Další známé jméno pro něj je Lucifer.

Těla živých tvorů žijí ze světa a v neuvěřitelně složitém systému, vznikají a zanikají, množí se a pojídají se vzájemně. Jednou se ale Svořitel Bůh rozhodl, že do těla ze země vloží svého ducha. Lucifer poznal, že tím vznikla bytost, která v těle nese obraz Božího ducha. Lucifer proto nazývá člověka “nejzkaženějším zvířetem”, neboť to, co má v sobě člověk z Boha, vždy stojí proti principům Těla.

Člověk sám sebe pojmenuje jak chce. I když si třeba říká křesťan, může si tak říkat, ale nemusí jím být

Je psáno, že na konci nejprve musí přijít odstoupení od Boha, rozšíří se nepravost, Bůh sešle mocné dílo klamu aby svedeni byli všichni, kdo nepřijali lásku k Pravdě a tak se i do čela křesťanů postaví ohavnost bezbožnosti. Je tudíž jisté, že vývoj křesťanství bude směřovat k tomu, že na konci většina lidí, co sebe nazývají “křesťané”, budou uctívat antikristovská učení. (přesvědčí je Satan pomocí Vědy, pomocí své taktiky na oklamání celého světa).

Esoterici a vyznávači učení Božího Odpůrce Satana se také nazývají Věřící

Dokonce často říkají, že věří bohu. Víme, že Boží Odpůrce Satan se za Boha Stvořitele vydává a patří mu i jméno bůh tohoto Světa. Proto vyznávači esoterních učení mohou říkat, že věří v boha, ale sami to definují tak, že je to ten jiný bůh než ten, co se zjevuje v Bibli. Ten nový bůh, (tedy převlečený Satan) se prezentuje všemi prostředky napodobujícími Boha Stvořitele, falešnými biblemi a svou taktikou na oklamání celého lidstva.

Zhlédnutí: 1327