V posledních časech je démonům a satanovi dovoleno utvrzovat lidi, kteří se rozhodli milovat lži, v jejich bludném přesvědčení

Děje se tak skrze učení přijímaná channelingem prostřednictvím démonských služebníků. Lidé, kteří odmítli milovat pravdu, takto dostanou na jakékoli pravdivé informace lživý argument od démonů, aby jim byla uzavřena cesta k poznání. Lidem je tak umožněno zamilovat se do iluze, kterou si dobrovolně zvolili namísto pravdy.

Toto se naplňuje právě v těchto dnech. Lidé zamilovaní do nejrůznějších lží už nejsou schopní poznat pravdu, protože cesta k jejímu poznání jim byla uzavřena démonickým klamem. Bůh dovolil Satanu a jeho démonům v posledních dnech mocně klamat lidi, kteří se svobodně rozhodli odmítnout pravdu. Tím se jasně prokáže, že lidé pravdu odmítli vědomě a svobodně, nikoli omylem nebo nedopatřením.

2. Tesalonickým 2, 9-11 Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. 10Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. 11Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.