Když Evropané začali objevovat nové kontinenty, setkávali se často s domorodci, kterým rozdávali laciné cetky  jako dárky, nebo výměnou za něco hodnotného.  Domorodci, pro které byly takové cetky něčím úžasným a cenným tak  za levné korálky, plíšky a zrcátka (protože jejich skutečnou hodnotu neznali) dávali nesrovnatelně více-půdu, zlato, drahé kameny…a spoustu dalších vzácných věcí.

Kolik z nich nemá ani tušení, jak mnoho za tyto cetky vyměňují. Věčný život v Boží blízkosti a slávě, život, který Bůh pro lidi od počátku zamýšlel.

Téměř od počátku lidských dějin si mezi lidmi Satan vybíral své přisluhovače, kteří mu napomáhali v uskutečňování jeho plánů. Byli a jsou to lidé, kteří se zabývají okultními a esoterními vědami, magií, lidé tíhnoucí po moci a ovládání druhých. Satan tyto své služebníky odměňuje. Příjemným vzrušením, pocitem “adrenalinu”, penězi, mocí, slávou. Zdá se jim, že získávají velice mnoho. Moc, slávu a peníze tento svět hodnotí vysoko a lidé si snadno na tyto “odměny” zvyknou. A přitom jejich skutečnou cenu neznají!

Satan, tak jako Evropané domorodcům nabízí lidem jako odměnu bezcenné cetky, které mají krátké trvání a pro věčný život naprosto žádný přínos. Jejich cílem je uspokojit tělesné potřeby člověka, a na to lidé velmi dobře slyší, protože jsou těmito potřebami ovládáni. Snadno se tak na Satanových lákadlech stanou závislými.

Kolik z nich nemá ani tušení, za jak mnoho svůj úspěch vyměňují. Věčný život v Boží blízkosti a slávě, život, který Bůh pro lidi od počátku zamýšlel.

Satan velice dobře ví, jak nevýhodný výměnný obchod to je. Ale stejně jako dobyvatelé se tváří, že jeho odměny mají velkou cenu a stojí za to o ně usilovat. Je to ale “klamavá reklama”, reakce na poptávku po uspokojení na tělesné rovině, podle diktátu světa.

Zhlédnutí: 169