Upalování čarodějnic, inkvizice, hon na čarodějnice

Tento článek neobhajuje inkvizici, pouze vysvětluje příčinu a důsledek. Čarodějnické procesy bezpochyby byly zlem!

Ponecháme-li stranou všechny společenské a historické hrůzy, zneužití a odpornosti, najdeme, co je základem čarodějnických procesů. Základem byla obrana bezbožných lidí proti démonským hrůzám rozpoutávaným okultními obřady služebníků démonů. I když bylo možná ve většině případů použito vymítání démonských duchů jen jako ZÁMINKA pro páchání krutostí a ovládání lidí, vždy bylo pácháno kruté zlo a to je princip všeho, co pochází ze Satana. Satan a jeho démoni dokáží vždy člověka manipulovat k páchání zla. Lidé pak páchají Satanské zlo a jsou přesvědčeni, že dělají něco dobrého.

Malý příklad:

  • Představme si místo, kde měl dříve teritorium silný teritoriální démon.
  • Je to už spousta let a všichni jeho lidští hostitelé jsou již mrtví.
  • Skrze věštkyně a čarodějky přinutí démon lidi k rituálu, díky kterému může zase někoho obsadit (posednutí) a začít diktovat novým služebníkům.
  • Proběhne tedy vyvolávání démona věštkyněmi, čarodějkami.
  • Démon a jeho mocnosti informují skrze démonské služebnice a služebníky společenství lidí toužících sloužit démonům.
  • Služebnice v satanistických spolcích pocítí velké vzrušení podobné sexuálnímu vzrušení a jsou vyslány na ono místo působnosti démona.
  • Skupina čarodějnic potom působí na onom místě tak, že trvalými obřady a rituály se čím dál více lidí z okolí stává obětí jejich kleteb.
  • Rituály působí tak, že lidé jsou démonu vědomě i nevědomky zasvěcováni.
  • Démonovy služebnice se snaží všemi metodami umožnit svému démonu co nejvíce lidí dostat pod svůj vliv. Snadno lidi oklamou tím, že říkají, že se jim snaží, proti stále více se šířícímu zlu, pomáhat. Principem je to, že nikdo nerozumí, co vlastně čarodějky dělají (většinou ani ony samy ne).
  • Démonova moc tedy roste, a krajem se šíří čím dál tím větší hrůza, utrpení, strašení lidí, co otevřeli okno do duchovního světa a smrt.

Jak účinně pomoci lidem a kraji, obtíženému démonem a skupinou lidských přisluhovačů?

Jediné, co skutečně může pomoci, je poznání Pravdy, jak to ve skutečnosti je s Bohem, Lidmi a Démony. Lidé ale Pravdu většinou nechtějí a proto by raději zůstali ve své Iluzi ale osvobozeni od problémů s démony. Proto se neobrací na vyhánění ve jménu Ježíše Krista, což démoni MUSÍ poslechnout neboť tak to určil Bůh a Stvořitel světa, ale obrací se k exorcistům, k samozvaným “vyháněčům”.

Problém byl v tom, že skutečné řešení pomocí úspěšného exorcismu, tedy vymítání démonů ve jménu Ježíše Krista, se pod vedením římskokatolické Církevní Organizace míjelo účinkem a šlo jen o hrůzu nahánějící divadlo. Řev, strašlivé utrpení, strašidelné divadlo, lidé žasnou, obřadní předměty létají vzduchem, jeho účinnost byla nulová.

Katolický exorcismus je neúčinný, neboť se vymítá pomocí démonských rituálů (vyhání se démon, démonem – Mariánský kult apod). (Chcete-li si to ověřit – studujte poslední mediálně známý příklad katolického vymítání posedlé dívky.)

Zmatení lidé potom volí metodu fyzické likvidace posedlých osob či démonických přisluhovačů jako jediné řešení, které jim zafungovalo. Dokončili tak tedy dílo zkázy, započaté démony!

K inkvizici se také pojí obrovské množství sexuálních deviací a podobně, jedná se o útok satanem na pomocníky Satana, neboť Satan nenávidí všechny lidi, včetně svých pomocníků.
Mučení a trýznění lidí je čiré zlo, ale čarodějnice také slouží mučení a trýznění lidí.

Nebuďte pokrytečtí. Posuďte, zdali vám vadí to, že angloamerická letecká armáda za živa usmažila statisíce nevinných německých matek, dětí a seniorů jen proto, aby zhoršila morálku vojáků, kteří byli na frontách a zprávy o teroru proti jejich rodinám je ničily. Toto většině lidí až tak nevadí. Je to způsobeno tím, že to není tak dráždivé a jsou to jen lidské potyčky. U těch se zrůdnost jakéhokoliv kalibru nebere tak vážně. Satan nechá zabíjet lidi lidmi v klidu.

INKVIZICE byla lidským a špatným řešením tohoto problému! Řešení tam, kde chybělo poznání skutečné Pravdy, moci a autority Ježíše Krista.

Zhlédnutí: 3084