Fake news jako hlavní zpravodajství dalších desetiletí

V průběhu roku 2016 byl svět internetu zaplavován obrovským množstvím falešných videí nejrůznějších démonických jevů, záhad, mysteriózních tvorů, apokalyptických úkazů. Zde projevila komunita mladých tvůrců nesmírnou kreativitu a velmi přesně ztvárňovala to, k čemu je pudí duch Bezbožnosti.

Technicky se jednalo převážně o zobrazení jevů, které se dají snadneji 3D modelovat. Jednoduché bytosti bez mimiky, létající talíře a podobně. Vše je dáno dostupností potřebného počítačového vybavení a aplikací. Samotný open source systém Blender stačí na většinu těchto vizualizací.

Nebude možné zjistit co je pravda, každý si bude věřit čemu chce

Příchodem nových systémů řádově výkonnějších nastoupí éra falešných obrazů projevů známých osobností a už nikdy nebude možné zjistit, kdo co opravdu řekl a jaká je pravda. Tehdy převezme Bezbožnost a Nepravost kompletní moc nad veškerým lidstvem.

Díky těmto videím je problém, že už nikdy nebude možné poznat co je pravda a co ne. Tímto ultimativním trikem dostává šelma obraz který mluví a svede všechny kdo nepřijali lásku k pravdě drtivou ranou klamu.

Jakákoliv snaha bojovat proti dezinformacím bude zbytečná

Pouze striktně totalitní režimy budou schopné určitou dobu odolávat klamu a budou lidem předkládat svou vlastní variantu iluze. Jakákoliv snaha státu omezit dezinformace, freepress, fake news a fake talks bude nemožná a neuspěje. Iluze dokonale ovládne svět protože je to Boží dílo, mocné dílo Klamu seslané na lidstvo skrze jeho pýchu na vlastní dokonalost.

 

Zhlédnutí: 9