Boží trojjedinost je často kamenem úrazu při různých debatách. Lidé si ale většinou neuvědomují, že i oni sami jsou trojjedinými bytostmi. Bible k tomuto tématu mluví na několika místech.

1. Korintským 15,44 Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní.
1. Tesalonickým 5,23 Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Bible hovoří o třech složkách: těle, duši a duchu. I v tom je člověk obrazem Boha. Podívejme se blíže na jednotlivé složky.

  • Tělo: Každý člověk je samozřejmě obdařen fyzickým tělem. Stejně tak přišel Bůh sám na tento svět v těle, v osobě Ježíše Krista.
  • Duše: Jinými slovy naše vůle, emoce, vnímání. Z vůle Boha Otce byl stvořen tento svět a všechno na něm, včetně nás samých, byla to vůle Otce, kterou Ježíš poslechl, když umíral na kříži za naše hříchy.
  • Duch: Jím vnímáme ne fyzický, ale duchovní svět. Třetí Boží osoba je přímo nazývána Duch Svatý.

I přesto, že tyto tři složky člověka jsou každá svou podstatou jiná a mají každá sama za sebe nezastupitelnou roli v našem životě, dohromady tvoří integritu, člověka.

Zhlédnutí: 2122