Návody na “evangelizaci” Církevních Organizací slouží opaku

Církevní Organizace říkají “pojďte, musíme zachránit co nejvíce lidí”
Nedělní kázání 24. června 2012
Jak Cíkrevní Organizace svým mocným působením Ducha Bezbožnosti změnily vnímání Božího evangelia v “zaručený plán záchrany před smrtí”, (které se šíří díky tomu, že na něj slyší úplně každý kvůli strachu o život), tak nastává zajímavý jev. Celé snažení lidí poslušných a zavázaných Církevním Organizacím je nasměrováno tak, aby sloužilo klamu a Bezbožnosti.

Oklamaní evangelisté se chovají, jako by zachraňovali těla lidí

Lidé, oklamaní naukou, že “EVANGELIUM = návod na přežití smrti kosmické lodi NEBE”, jsou totiž burcování vedoucími Církevních Organizací k tomu, aby se považovali za zachránce lidských životů. Staví jednoduché a každým živým tvorem přijatelné pravidlo: Spasení se podle nich rovná “záchraně před zabitím či nekonečným mučením”. Více o Spasení zde:

Členové Církevních Organizací jsou nuceni se chovat podobně, jako by nesli nějakou vakcínu proti světovému moru, kterou musí píchnout co největšímu množství lidí. Chovají se jako matka, která chce aby dítě snědlo nechutný lék a tak ho oklamává sladkou lží. Chovají se stejně, jako by zachraňovali tělo. Při tom jsou nuceni jednat tak, že Pravda je pro ně nadbytečnou přítěží v akci. Nějaké pitvání Pravdy by velice zmenšilo počet odevzdaných kartiček rozhodnutí a zpomalilo by davové akce.

Oklamaní evangelisté na svých “kázáních” takoví lidé hází do davu bloky argumentů, proč je výhodné udělat přesně to, co jim v zápětí nabízejí. Použijí přitom všechny argumenty, na které by dav mohl zareagovat, využívají při tom davovou psychózu a pocit tělesné pravdy, vyvolaný velkým množstvím souhlasících lidí.

Lístečky Spasených, výkazy spasených, kartičky rozhodnutí

Aby tímto klamem hnaní členové Církevních Organizací dosáhli vysoké výnosnosti svých přesvědčovacích metod, jsou nuceni používat metod lží a klamu, aby lidé souhlasili s jejich doktrínami a zapsali se na lístečky “zachráněných”, které pak jsou předkládány na odiv k tomu, aby se nechalo zapsat ještě více lidí. Toto tedy nemá nic společného s milováním Pravdy.

Zhlédnutí: 238