Je zde totiž zapotřebí trpělivosti a odvahy, kterou má málokdo…

Tyto texty na OdkrytePravdy.cz čte mnoho lidí. Lidé jsou zde konfrontováni s realitou a Pravdou, což u mnohých vede k tomu, že informace podobné jako na webu začnou vyhledávat. Spatřují v nich z počátku cestu, po které by mohli jít. Většinou ale tuto cestu nesledují dlouho, neboť Božím plánem je lidi prozkoušet a každého, kdo lásku k Pravdě nemá v srdci, nechat upadnout do nějaké lži, zamilovat se do iluze.

Rychle zpět k učitelům, kteří lechtají sluch

Někteří čtenáři, nastartovaní k “hledání” těmito stránkami, začínají pak hledat lidské učitele, kteří jim budou lechtat sluch. Hledají něco, co je bez obětování a bez námahy. Zde přichází Boží Spravedlnost. Pokud je v srdci takového člověka jakákoliv zamilovaná iluze, či láska k nepravosti, je takový čtenář velice rychle za tuto libovolnou NEPRAVDIVOU myšlenku zachycen obrovskou armádou Ducha Bezbožnosti, která má připraveny tisíce variant svodu. Jsou mezi nimi i satanistické rezervace pro křesťany.

Rychle od nehezké pravdy k chlebíčkům a cocacole v Církevních klubech

Tak jako ti, co Pravdu razantně odmítají a stěhují své srdce do okultismu a nauk démonů, stejně i ti, co Pravda původně zaujala, často NEchtějí dál používat moudrost a slyšet Ducha Svatého, raději okamžitě spěchají k lidem, kteří je budou vyučovat tomu, co chtějí slyšet.

Právě jim se také nabízí mnoho různých variant Církevních Organizací lidí (tedy jakýchsi klubů či zájmových a volnočasových skupin), které jsou svými různými pravdami postaveny na míru různých oblíbených lidských představ a iluzí.

Původní čtenáři se pak stávají ovečkami v rezervaci pro křesťany a snaží se vedoucím dokázat, že jsou poslušní. Jenže jsou poslušní lidskému vedení a odmítají tím  naslouchat Duchu Svatému, Duchu Pravdy.

V rezervacích pro “křesťany” už vědí, co chtějí lidé poslouchat…

Klasické pasti svodu přicházejí v těchto podobách:

Neukotvení lidé  jsou odborníky v Církevní Organizaci otypováni, k jakému typu svodu jsou náchylní. Je testováno, zda se nechají opět zachytit do klamu skrze tělesný rozum, pomocí klasických pastí:

 • na submisivní radost z toho, že MUSÍ poslouchat vedoucí (služebníček)
 • na radost z toho, že můžou vyslýchat a hlídat jiné lidi a donášet vedoucím (žalobníček)
 • na pouhou radost na členství ve společenství, kde je nám pochlebováno jak jsme “kvalitní a dobří členové” (pochlebování)
 • na hrdost na svou odolnost vůči sexuálnímu pudu (světec “bez hříchu”)
 • na esoterické návody, jak si přitáhnout blahobyt správnými rituály z Nebe (konference ohně z nebes, křesťanská fikce, evangelium prosperity)
 • na pocit nadřazenosti nad ostatními, na naplnění lidské potřeby někam patřit (pýcha)
 • na hrdost na obrovské chrámy, zlato a majetek obřích Organizací (členství v klubu)
 • na opojnou iluzi “my jsme vítězové a nám patří svět” (sladká iluze)
 • na magické tajemné setkání “kde bůh mocně koná”, takzvané hurá akce slibovaných zázraků (většinou vedené “kouzelníky” a plné energetického vysílání rukama)
 • na strach před smrtí a pohádku, že “evangelium je tajupný návod, který lidem zajištuje přežití smrti v kosmické lodi Jeruzalém” (dobrý pocit, že “já vím, jak se zachránit”)
 • na radost z toho, že se po boku nejmocnější bytosti konečně budou moci mstít a soudit lidi k tortuře v pekle (pomstychtivost a zlé srdce)

Polapení lidé pak jsou instruováni vedoucími Organizace, aby odstranili ze svých osobních prezentací zmínky o OdkrytePravdy.cz či Odkrytelzi.cz. Je jim vysvětleno, že to není nic vhodného pro ně.

Odkrytepravdy.cz bez iluzí odkrývají tyto praktiky, proto jsou pro členy Církevních Organizací ZAPOVĚZENÉ

Právě toto je důvodem, proč stránky co jsou zdánlivě podobné neobsahují odkazy na OdkrytePravdy.cz, či tyto odkazy záhy zmizí, i když žádná z Církevních Organizací nemůže nalézt skutečně pravdivé důkazy, proč články nemají Pravdu. Jelikož ukazují jasně na Nepravosti a Ducha Bezbožnosti, jsou polapenci nuceni smazat odkazy na svých prezentacích a odkaz na tyto stránky se tudíž nikde nevyskytuje.

Zhlédnutí: 1483