Lidské pudy jsou dnes realizovány pomocí telefonů

Na mobilním telefonu jsou všichni závislí protože tato technologie existuje. Vše co si člověk usmyslí a udělá se stane tím, co ho ovládne. Vše směřuje k naplnění Času a k tomu patří znamení. Nejasnějším znamením je Odstoupení od Boha, které se týká všech lidí na světě.

Mobilní telefon se rychle stal zcela rozhodujícím způsobem komunikace mezi lidmi, kteří k sobě mají vztah. Užívání mobilních telefonů zcela změnilo veškeré modely rodičovského i partnerského chování. To má a bude mít za následek vytvoření neřešitelných konfliktů a ochladnutí vřelých mezilidských vztahů, které se s mobilním telefonem stávají nesnesitelně svíravé. Přináší to Rozpad mezilidských vztahů a nástup Druhé Morálky.

Vlastnictvím mobilního telefonu v partnerství dává jeho majitel souhlas k okamžitému přístupu ke svému tělesnému svědomí. Jako obranu proti takovému úplnému narušení soukromí se stále více používá promyšlené lhaní. Upřímní lidé jsou nuceni vymýšlet lži, aby udržely své blízké ve správné náladě, když jsou nečekaně kontaktováni.

Závislost na mobilních telefonech a internetu není projevem “přirozeného vývoje” směrem k něčemu lepšímu. Je to projev nevyhnutelnosti vývoje událostí tak jak je popsáno v Bibli. Vše se děje a stane přesně tak, jak je popsáno v Bibli, ale význam toho pochopí a uslyší pouze ti, co mají uši ke slyšení.

Postupem času začaly mobilní telefony atakovat stále mladší lidi, a dnes se s nimi běžně setkáme u dětí ve škole a dokonce i ve školce. Divné? Dítě, které má mobil, je kdekoli dostihnutelné, jeho rodiče, hlavně matka, mohou kdykoli s dítětem navázat kontakt. Mobilní telefony jsou tak předstupněm mnohem krutější pasti.

Satan přináší lidem past v podobě toho, že nabídne možnost, jak realizovat skrze Mocnosti ty lidské pudy, které nemají žádný limit. Existuje spousta lidských potřeb, které nemají daný žádný limit, člověk je pouze tělesně požaduje aby byly “co nejvíce” naplňovány. Lidé například chtějí “co nejvíce štěstí”, “co nejvíce peněz”. Matky chtějí “to nejlepší” pro své děti a také … udělají pro ně “úplně všechno”. Milenka chce být se svým milým “úplně pořád”, chce pro něj udělat “všechno”.

Satan se postará, aby se nijak neomezený ochranitelský pud ženy mohl díky technologii realizovat a aby na sebe vzal podobu neustálé kontroly každého člena rodiny.

Lidi nebude sledovat nějaká tajuplná organizace, lidé budou skrze své pudy sami sebe dokonale sledovat

Na rozdíl od jednoduchého mobilu nebude možné tato zařízení vypnout. Satan nabídne matkám lákavou možnosti díky tomuto označení neustále kontrolovat své děti, partnera, staré rodiče. Čipy se tak stanou naprosto běžnými už od útlého věku dítěte. Postupem času bude jejich užívání zakotveno i v zákoně, a tak nebude existovat žádná výmluva, proč eventuálně někomu čip nedat.

To, co Satan nabídne jako zdánlivě skvělou myšlenku (Žádné hledání ztraceného dítěte, protože díky čipu bude okamžitě jasné, kde se nachází, žádné obavy o babičku, která žije sama, protože jakmile čip přestane pracovat, na danou adresu vyrazí vůz záchranné služby…) se stane pro lidi bezvýchodnou pastí.

Lidé si budou navzájem lhát, nenávidět se, rodiny se budou rozpadat, děti budou plné zášti vůči rodičům, kteří jim budou stále “v patách”. Toto zabití lidské intimity a soukromí použije Satan k tomu, aby se vysmál lidem přímo do očí za jejich pýchu, kterou si sami chtějí vládnout. Donutí totiž každého, aby nemohl nic řešit sám pro sebe a nechat tyto věci skryté. Satan jen vyčkává na tento svůj triumf, kdy obrátí lidskou pýchu na své vlastní schopnosti proti lidem samotným.

Pro lidi nebude žádná cesta a žádný způsob, jak těmto věcem uniknout, pokud se nebudou chtít vystavit nejdříve naprostému vyloučení ze společnosti, a následně tvrdým perzekucím, věznění a popravám. Pouze ti, co budou znát tato proroctví Písma a budou neochvějně rezistentní vůči smršti nejrůznějších démonských falešných učení, pouze ti budou vědět, co se vlastně doopravdy děje. A díky tomu budou pro satanovu vládu nebezpeční.

Odmítnutí čipu poté, co bude jeho implantace dána zákonem, se totiž bude rovnat porušení tohoto zákona a bude trestáno.

Otestuje si sami na sobě a na svém okolí zodpovězením těchto otázek, jak daleko už věci zašly:

  • Kolik procent dětí ve školkách má mobilní telefon?
  • Nechal by dnes někdo odjet dítě mnoho set kilometrů bez mobilního telefonu, takže první kontakt by byl dopisem za 14 dní?
  • Jak se tváří lidé na matku, která nedá svému dítěti mobil a nezkontroluje si, jak se mu daří?

Protiopatření ze strany démonů

Protiopatření je jako obvykle klasické. Celá problematika se dá lidem zkonzumovat ve formě několika různých fikcí a konspirací. Lidem se pomocí médií podvrhne několik různých lživých teorií, operujících ovšem s mnoha skutečnými fakty (tak, aby některé důkazy odpovídaly pozorování). Každý člověk si vybere tu lživou teorii, která je jemu milá a poté se do krve bude přít se svými spoluobčany, kteří si zamilovali jinou lživou teorii. Tím se veškerá obranná energie lidí vyčerpá ve vzájemných bojůvkách, a satan může prakticky bez odporu vykonat své dílo.

Čipování je falešná stopa, která je démony vydávána za “znamení šelmy”

Čipování a jeho souvislost se znamením šelmy je tedy konspirační teorie. Veškeré satanské (tedy i takzvané “andělské”) sekty a Cíkrevní Organizace budou tuto konspirační teorii podporovat, aby tím zneuctila a udělala pomocí lživých interpretací Bible z Písma nedůvěryhodný zdroj.

Zhlédnutí: 608