Teritoriální démon, energie místa, genius loci, posvátná místa

Genius loci, energie místa Teritoriální démon je démon, který převbývá na místě, kde přebýval jeho významný hostitel, případně kde byl vybudován jeho démonský oltář. Může to být také místo, které bylo lidmi tomuto démonu zasvěceno. Od toho je odvozen termín posvátné místo, posvátná místa Teritoriální démon má různá jména, pod kterými se rád schovává. Nechce, aby každý znal jeho identitu … Pokračování textu Teritoriální démon, energie místa, genius loci, posvátná místa