Po roce 2010 si lidé vyrůstající v době Před Internetem často stěžovali, že za jejich dětství bylo “všechno jinak”. Všímají si naprosté změny ve schématech lidského chování. Pamětníci předinternetové doby uvažují, že by se děti měly držet od elektroniky a internetu dále aby vyrůstaly stejně jako dříve. Že děti

Lidé mají oblíbenou iluzi, že vše co pro sebe vymyslí povede ke zlepšení jejich života. Ke zlepšení jejich výkonnosti a lepšímu “prožívání a užívání” života. Je to iluze. Technologie od počátku 21. století jsou téměř vždy sestavovány na uspokojení nejzákladnějších potřeb těla. Již dávno neplatí, že lidé se zajímají o nějaké technické speciality ze vzdálené budoucnosti.

To co lidé sami sobě vymýší a líbí se jim to vůbec nemusí být pro lidi dobré. Tato rovnice neplatí. Existuje na to příběh o Babylonské věži, který celou tuto problematiku vysvětluje příkladem.

Špičková elektronika slouží uspokojování tělesna

Většina současné elektroniky slouží k pokusům o uspokojení základních potřeb partnerského a rodinného života. Elektronika ale dává lidem možnosti démonů, tedy vědět a komunikovat na dálku, a toto konání není slučitelné s fungováním lidského těla. Díky tomu elektronika lidské vztahy ničí a rozvrací, prakticky znemožnuje jejich přirozené fungování.

 

Zhlédnutí: 1239