Tai-chi jako zasvěcovací rituál

Učení zasvěcení démonickým silám, které se maskuje jako cesta k “sebepoznání, mentální proměně, fyzickému zdraví a psychické kondici”. Operuje s pojmy: energie jin a jang, energie chi (či), vnitřní energie. Jako mnohá další východní (démonská) učení, ani toto svým následovníkům nevysvětluje nic o podstatě energie, se kterou pracují nebo o jejím původu, pouze zdůrazňuje údajné pozitivní výsledky. Tai chi zahrnuje specifické pohyby, dechová cvičení a meditace.

Tai-Chi Chuan, někdy také nazýváno zkráceně Tai-Chi, je několik set let staré bojové umění, které kombinuje přesné pohyby těla s hlubokým dýcháním a využíváním energie jin a jang

Následující pasáž stručně shrnuje základní informace o tai-chi. Komentáře objasňující skutečnou podstatu zmiňovaných jevů jsou zobrazeny silně.

“Tai-Chi Chuan, zkráceně Tai-Chi  je několik set let staré bojové umění, které kombinuje přesné pohyby těla s hlubokým dýcháním a využíváním energie jin a jang. Tai-Chi Chuan zlepšuje jak fyzickou, tak psychickou kondici, pomáhá měnit člověka mentálně, naučí ho ovládat dech a pracovat s vnitřní energií.”

“Energie”, slovo pod které se dá schovat prakticky cokoli. Chybí vysvětlení, co to vlastně ta “vnitřní energie” je. Dechová cvičení jsou běžnou součástí všech démonických náboženství, která zahrnují ve svém učení pasivní Meditaci, tedy vyprazdňování lidské mysli.

“Snad nejdůležitějším důvodem pro rychlé rozšíření tohoto umění je, že cvičení Tai-Chi Chuan může zklidnit mysl a uvolnit tělo.” Zklidnit, nebo lépe naprosto vyprázdnit mysl, která se tak stává otevřenou pro démona.

Vstupní brána: pasivní mysl, vyprázdněná mysl

“Z tohoto důvodu je mnoho mistrů Tai-Chi Chuan ochotno podělit se o svoje znalosti s veřejností.”  Hlavním úkolem démonických služebníků dnešní doby je rozšířit jakékoliv démonické učení tak, jak nejvíc to jde a jen naivní lidé věří, že to dělají proto, aby někomu pomáhali.

“Od doby, co Tai-Chi Chuan vzniklo, nejen že se ukázalo, jako efektivní bojové umění, ale také užitečné pro zlepšení zdraví a léčení mnoha nemocí.”

Podobně vám může zlepšit zdravotní stav návštěva léčitele, aniž byste věděli, jak vás vlastně “uzdravil”…a aniž by to věděl on sám. Ani cvičenci Tai – chi nevědí, co je vlastně uzdravuje a většinu to ani nezajímá, hlavní je “že to pomáhá”.  Spokojí se s povídáním o “energii”.

“Kdokoliv, kdo správně cvičí toto umění po několik let, si uvědomí, že Tai-Chi Chuan není jenom cvičení na zklidnění a uvolnění – ale, že jde o komplexní a vysoce propracované umění.”  Samozřejmě, že nejde jen o cvičení, podstata Tai – chi je navázání spojení s duchovním světem, resp. pouze s jeho démonskými obyvateli, o to vždy šlo a o to jde .

“Dává cvičenci pocity radosti a uspokojení, které přesahují jakékoliv jiné bojové umění.”  Euforické pocity jsou poměrně klasická a častá odměna, kterou démoni poskytují svým lidským přisluhovačům. Odměny v podobě euforických zážitků a pocitů moci jsou celkem běžné v každé démonické službě, ať už člověk slouží jako esoterikvěštec, nebo cvičí Tai – chi, zabývá se Reiki apod.

“Cvičenec může cítit chi (či – energii) obíhající v jeho těle a může dosáhnout meditativní míruplné mysli.”  Jinak řečeno: může vnímat přítomnost démonské bytosti, které se otevře právě správně vyprázdněnou a pasivní myslí při meditaci.

“Velmi důležité je vedení zkušeného mistra, jenom tak můžete ušetřit mnoho let bloudění a neužitečného cvičení.”  Vedení zkušeného mistra, tedy osoby s dlouhou praxí služby démonům způsobí, že taková osoba může snadněji než jiní své “obdarování” předávat dále.

Ve srovnání s konečnou cenou, kterou bude takto zapletený člověk muset zaplatit, je to odměna nicotná a bezvýznamná. Tai – chi, stejně jako mnohé další podobné směry, je cestou, jak se stát sluhou démonských bytostí.

příbuzný článek:

Reiki, rei-ki – co bychom měli vědět o jeho podstatě

Jóga – způsob odevzdání těla démonům

Jak démoni manipulují s důvěřivci

Vstupní brána: pasivní mysl, vyprázdněná mysl

Zhlédnutí: 2511