Ultimátní ideologie

Ultimátní ideologie

Ultimátní ideologie Anateické hierokracie

Tisíce komentátorů komentuje současné události a zamotávají se do jejich protichůdných tvrzení. Je to proto, že to ti moudří muži nechápou.

Skutečným důvodem proč se toto děje je především fakt, že díky elektronické komunikaci a elektronickým systémům které řídí lidi a zásobují je informacemi už vládnoucí lidé nepotřebují spolupráci s obyvatelstvem. Veškeré sledování, tvorbu názorů a ovládání lidí zpracovává elektronický aparát mnohem kvalitněji než tajné policie a lidové milice či něco takového. Nový digitální vládní aparát proto vykonává jen aspekt moci, nemusí se o obyvatele starat otcovským přístupem. Ožil nám tady systém moci, který už byl téměř mrtvý… tedy systém totalitní moci pomocí kolektivní viny a myšlenky, že jedna vláda lidem od této viny pomůže.

Toto dříve vykonávaly náboženské systémy vlády, a nyní zde máme kolektivní vinu za život v podobě “uhlíku” hrozícího pomstou nebes v podobě uhoření v klimatickém pekle, a nabídku na očištění z této viny pomocí úplné poslušnosti Systémové moci. Jako každá kolektivní vina, i tato nesmí mít řešení, jinak by ideologie nefungovala. U této totalitní ideologie je navíc jasně rétoricky patrné, že problémem je život lidí a problém by vyřešila likvidace lidí. Klimatická ideologie je tedy ultimátním a nejlepším systémem anateické ideologie, která kdy byla vymyšlena.

Views: 38

Vytržení

Vytržení

Učení Církevních Organizací o Vytržení je lež

Žádné vytržení před soužením nebude. Nenechte se žádným způsobem oklamat, neboť ten den nenastane, dokud nejprve nenastane odstoupení od Boha a nebude zjeven ten Bezzákonný.

Uchvácení (někdy nepřesně zvané “vytržení”) nastane při Kristově druhém příchodu současně se vzkříšením. Spravedliví budou vzati nahoru a ostatní zanecháni k odsouzení a zničení spolu se Zemí a nebesy. Poté, až Bůh učiní novou Zemi a nová nebesa, na ní opět sestoupí a budou tam již přebývat navěky, spravedliví obdrží novou Zemi za dědictví.

Views: 2760

Univerzální návod jak najít Pravdu

Většina lidí dá více na doporučení známého než na televizní reklamu. Proto se i televize snaží působit jako kamarád. V čem spočívá větší důvěra v informace od kamaráda oproti informacím od nabízejícího?

Vysvětlení je jednoduché. U vtíravě nabízejícího tušíme potřebu zisku a tudíš, že má důvod  lhát a manipulovat s námi. U důvěrného přítele předpokládáme, že nám jen chce pomoci.

Proto univerzální návod na hledání Pravdy je prostý: Stačí nedůvěřovat zdrojům, které MAJÍ DŮVOD LHÁT! To je primární pravidlo při hledání Pravdy a je nutné jej nekompromisně dodržovat

Znamená to, že jakmile odhalíme lživé úmysly našeho zdroje informací, je nutné nedůvěřovat informacím, které z tohoto zdroje VZEŠLY. Je totiž jasné, že obsahují klam určený k našemu poškozování. Myšlenky, které nám díky tomu vnuknul lhář, jsou MANIPULACÍ.

 Každý kdo začne důvěřovat lháři, JE ZTRACEN V PASTI!

Křesťané se rádi zaobírají výsledky Vědy a hledají v nich “cesty k Bohu”. Přitom zrovna tyto vědní obory vychází ze snahy Boha popřít a vysvětlit vše bezbožným způsobem. Zaobírání se myšlenkovými vývody takových učení je tedy pouhé máchání se ve stoce záměrně zmanipulovaných informací. Je  ale zbytečné upřímně se máchat ve stoce, kterou někdo připravil ve snaze popřít to, co v ní hledáme.

Na pravdu je světem pořád útočeno, vynechává ji, odvádí od ní pozornost a nebo ji rovnou vylučuje. To proto, že PRAVDAMOC OSVOBODIT OD ZLÉHO!

Často také Pravdu identifikujete podle toho, že na ni ten, kdo je podezřelý jako podvodník, útočí. Nebo ji zavrhuje stylem: “Nic o tom nevím, ale tohle to jistě nebude.” Podobně jako při tvrzení: “Nevíme co stvořilo Vesmír, ale Bůh to rozhodně nebyl”, nebo: “Věřím že tam Nahoře něco je, ale Bůh to rozhodně není”. Všechny tyto výroky svědčí o tom, že podvodník pravdu zná, jen se ji snaží ignorovat.

Příklad manipulativního tvrzení: “Nikdo neví, co znamená fenomén UFO, ale odkrytepravdy.cz rozhodně nemají pravdu!” Když poznáte, že vám někdo záměrně lhal, vyvarujte se dalšího přijímání informací od něho!

Manipulátora musíme vyhostit z vlastních řad

Častou chybou křesťanů, kteří se nechali oklamat Satanovým překrouceným podáním Ježíšova výroku o nastavení druhé tváře, je přehlížení nepřátel ve vlastních řadách. Když identifikujeme, že nám někdo opravdu záměrně lhal kvůli manipulaci, nemůžeme to jen tak přejít a nechat si lhát dál. Opravdu to není stejné, jako trvale odpouštět bratru či sestře v Kristu jeho špatnosti. Zde se jedná o vykázání nepřítele z vlastních řad a nikoliv o prominutí zlých skutků bližnímu. Rozvraceč plánovitě pracující ve službě zlému se již rozhodl, komu sloužit. Nebudeme ho tedy nechávat působit, ale vykážeme ho s tím, že víme, o co jde. To mu ostatně dává nejlepší šance na to, aby uvěřil Pravdě a obrátil se.

Odpuštění v tomto případě se nerovná tomu, že jej necháme nás opět klamat. Musíme jej vykázat, ale i odpustit, neboť i zlého člověka Bůh stvořil pro zlý den.

Nikterak nás nešlechtí a ani křesťanství nepomůže, když někoho odhalíme jako manipulátora a satanského služebníka náhodným odhalením jeho lhaní, a nastavením druhé tváře ho vlastně necháme úspěšně pokračovat v jeho díle.

příbuzný článek: https://odkrytepravdy.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/pravda-vlastnosti-pravdy/

Views: 619

Sex, Tělesno, Touha, Vzrušení, Uspokojení a jejich vztah k Hříchu

Sex, Tělesno, Touha, Vzrušení, Uspokojení a jejich vztah k Hříchu

V obecném povědomí je chybně slovo “hřích” prakticky synonymem pro “sex”

Aby mohly Mocnosti ovládat konání živých bytostí, musí nimi manipulovat, tedy ovládat jejich chování mimo jejich vůli. U zvířat je takový způsob ovládání hlavním prostředkem, jak je provést úspěšně všemi úkony života (krmením, plozením a podobně).

Složitější problém je ale u člověka, (tedy u bytosti odrážející vlastnosti Boha) který vlastním mýšlením velmi často stojí proti tomu, k čemu jej nutí Mocnosti (nazývané také pudy, potřeby těla, nebo-li tělesný rozum). Mocnosti musí manipulovat lidským myšlením pomocí mechanismu vzrušení a následného uspokojení (netýká se jen sexu, ale všech tělesných potřeb) a tak je také člověk v jejich moci. (Pokračování textu…)

Views: 3654